True Colours geeft vernieuwd academisch landschap mee kleur

3d0eb5cHet Gentse True Colours is tien jaar geleden opgericht en specialiseert zich in organisatieverandering, teambegeleiding, opleiding, coaching en hr-advies. “We zijn ervan overtuigd” zegt partner Herwig Deconinck (foto), “dat mensen in hun true colours, hun eigen talenten, de energiebron vinden om zelf keuzes te maken en dat ze in organisaties elkaar nodig hebben om wat ze niet meer willen te vertalen naar wat ze wel willen. En het is onze droom om in elk project mensen en organisaties opnieuw goesting te geven om nieuwe dingen echt een kans te geven. We willen met True Colours een partner in crime zijn voor voor organisaties die zich voor belangrijke, soms lastige, strategische keuzes geplaatst zien, voor teams die hun samenwerking willen versterken en voor individuen die geconfronteerd worden met professionele uitdagingen.”

De afgelopen jaren heeft True Colours al diverse trajecten begeleid voor de integrerende faculteiten en hogescholen binnen verschillende associaties. De integratie tot één associatie vraagt om een gecombineerde aanpak van een fusiebeweging, een integratiebeweging én soms een afscheidsbeweging. Een uniek samenspel. “De doorgedreven participatieve aanpak en een pragmatische stapsgewijze implementatie zijn basisingrediënten geweest van een aantal belangrijke doorbraken die we hebben mogen begeleiden”, geeft Herwig Deconinck aan. “Zo hebben we de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven het afgelopen jaar begeleid in hun integratiebeweging tot één faculteit verspreid over 4 campussen: Antwerpen, Brussel, Kortrijk en Leuven. Vertrekkend van de uitdagingen die deze geïntegreerde faculteit wil aangaan op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, hebben we de werking van de ondersteunende diensten van deze multi-campus faculteit hertekend. Samen met een design team, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle domeinen, geledingen en campussen, hebben we gedurende een half jaar het “macro design” voor de faculteit hertekend: de grote structuren en lijnen van de ondersteunde diensten. Vervolgens hebben we dit geconcretiseerd samen met de nieuw-aangestelde leden van het managementteam, dat bestaat uit de verantwoordelijken van de geïntegreerde diensten.”

Eén van de basisbouwstenen daarvoor was het Value Proposition Canvas dat uittekent welke dienstverlening precies wordt geboden. Op basis daarvan is de microstructuur per eenheid verder uitgetekend.

“We begeleiden ook al een aantal jaar LUCA School of Arts, de eerste en enige kunsthogeschool in Vlaanderen met een ruime waaier aan professionele en academische opleidingen en met vestigingen in Brussel, Genk, Gent en Leuven.”