GENT – Bakkerij Van Hecke en collega Traindevie hebben besloten de handen in elkaar te slaan. Ze gaan voortaan de markt op onder één koepelvennootschap. Overeenkomstig het principe dat één plus één drie kan zijn. Bakkerij Van Hecke zocht naar uitbreiding van zijn distributienetwerk terwijl Traindevie juist verbreding van zijn activiteiten nastreefde naar productie toe.  

Beide bedrijven blijken bij nader inzien erg complementair aan elkaar te zijn en werkten reeds twee jaar samen. Bakkerij Van Hecke was één van de leveranciers van Traindevie. Via nog meer samenwerking (het woord fusie wordt niet in de mond genomen) rekenen de zaakvoerders van beide bedrijven op schaalvoordelen inzake netwerk, marktkennis, logistiek, IT en administratie.

“Anderzijds kan door een doorgedreven integratie van beide bedrijven de markt sneller en nauwkeuriger afgetast worden om de noden van de klant beter te kunnen beantwoorden en nieuwe opportuniteiten op te sporen en te exploiteren”, weet Joost Van Hecke van de gelijknamige bakkerij.

“Voor de klant zelf verandert er niets. Zowel de producten als de bestel- en leveringswijzen blijven identiek als ervoor. Het enige dat zal veranderen is dat de bvba Sibavo, een dochterbedrijf van Bakkerij Van Hecke, voortaan zal instaan voor de facturatie en dat qua merknaam alles op Traindevie gezet wordt in plaats van op twee aparte merken, zoals voordien het geval was.”

De bvba Traindevie is gespecialiseerd in de distributie van glutenvrije voedingswaren naar de horeca en naar de particulieren. Bakkerij Van Hecke is een grote ambachtelijke bakkerij met meerdere winkelpunten in Gent en omstreken. In een volledig aparte bakkerij wordt eveneens de productie georganiseerd van verse glutenvrije voeding (brood, sandwiches, koffiekoeken, patisserie, dessertkoekjes, …). Van Hecke produceerde voor grossiers (waaronder Traindevie) onder private label en voor hun eigen winkels onder hun eigen merk.