oiltankingOiltanking Ghent NV in de haven van Gent en INEOS Europe AG werken in de toekomst samen voor de opslag en behandeling van nafta en gascondensaat bij Oiltanking. Deze dienen om de INEOS-kraakinstallatie in Keulen te bevoorraden. Oiltanking zet voor deze samenwerking 15 procent van zijn bestaande opslagcapaciteit in.

Oiltanking Ghent, dat geleid wordt door Koen Van Kerkhove, biedt al sinds 1970 als onafhankelijke dienstverlener opslagcapaciteit aan voor olie- en andere vloeibare producten in grote bulk.  

Het Havenbedrijf Gent doet voor deze belangrijke samenwerking ook een duit in het zakje met de vernieuwing van de kaai voor binnenvaartschepen. Het is bovendien opgetogen met de twee miljoen ton extra goederenoverslag per jaar.

Oiltanking Ghent zal onder meer investeren in voorzieningen zoals dampretourleidingen, interne vlottende daken en dampverwerkingseenheden.

Nafta en gascondensaat zijn grondstoffen voor een petrochemisch proces waarbij koolwaterstoffracties afgebroken worden tot kleinere koolwaterstoffen om uiteindelijk lichtere zoals ethyleen en propyleen te produceren. Met andere woorden, de verwerking van nafta en gascondensaat zorgt voor de bouwstenen van onder meer plastics  en rubbers.

De producten worden per zeeschip aangevoerd vanuit het Schotse Grangemouth, gelegen tussen Edinburgh en Glasgow. Vervolgens worden ze tussentijds opgeslagen bij Oiltanking aan het Rodenhuizedok in de Gentse haven. Na behandeling worden de producten van aan de aanpalende Moervaartkaai per binnenschip vervoerd over de Rijn naar de INEOS-kraakinstallatie in Keulen. Deze oplossing voor opslag en behandeling stelt INEOS in staat om het gehele proces te optimaliseren.

“Het Havenbedrijf Gent draagt bij tot het welslagen van deze overeenkomst met een investering van 10 miljoen euro voor een vernieuwde Moervaartkaai”, zegt CEO Daan Schalck. “Van aan deze kaai worden de goederen per binnenschip afgevoerd.”