Het Stedelijk Internaat Gent heeft officieel zijn tweede internaat, gelegen in de Olijfstraat, ingehuldigd. Het internaat met drie vestigingen werd naar twee afzonderlijke internaten omgevormd. Bovendien kwam er een duidelijkere leeftijdsoriëntering van de leerlingen. De wijzigingen zijn het gevolg van een inspectiebezoek aan het internaat, drie jaar geleden. Het hele project voor de vernieuwing van het Stedelijk Internaat kostte 169.000 euro.

Tijdens het schooljaar 2014-2015 werd het Stedelijk Internaat geïnspecteerd en werden de gebouwen en infrastructuur aan de Steenakker ongeschikt verklaard. “Dankzij de vlotte samenwerking van de diensten Stedelijk Onderwijs en Onderhoud Gebouwen en het aanpakken van de verschillende noden op korte termijn, zijn we erin geslaagd om een sluiting te vermijden en hier een succesverhaal van te maken”, zegt schepen van Facility Management Martine De Regge.

De doorlichting van de inspectie zorgde ervoor dat de leerlingen uit de vestiging Steenakker een plaats kregen in de twee andere vestigingen in de Pollepelstraat en de Olijfstraat. Voortaan zitten de basisschoolkinderen in de Olijfstraat en de leerlingen van het secundair onderwijs in de Pollepelstraat. Nu ook de infrastructurele vernieuwingen van de vestiging aan de Olijfstraat, met onder andere een vernieuwd sanitair blok, afgerond zijn, kan er werkelijk gesproken worden over twee volwaardige internaten. Ze staan open voor kinderen van zowel het regulier als het buitengewoon onderwijs.