Vlaamse overheid erkent Ubeon als adviesverlener

00000000000svhAdviesbureau ubeon Belgiumn dat opereert vanuit Oosterzele, is een samenwerkingsverband van zelfstandige coaches, consultants, trainers en interim managers. “Wij hanteren een integrale visie die voortvloeit uit de vaststelling dat mensen en organisaties door gebrek aan samenwerking en uitputting van beschikbare middelen tegen systemische limieten aanlopen”, zegt oprichter Stephan Vanhaverbeke. “Deze limieten komen tot uiting in krimpende budgetten, hogere werkdruk, hardere concurrentie en verminderde toegang tot gemeenschappelijke resources.

Ubeon maakt zich sterk dat het een aantal experts bijeenbrengt die de  systemische samenhang van mensen en organisaties begrijpen. “Ze ontwikkelen en implementeren integrale en systemisch oplossingen, rekening houdend met alle aspecten van de bedrijfsvoering. Onze klanten kunnen zo onvermoede bronnen aanboren in hun organisatie en markt. We merken dat dit uitzonderlijke resultaten oplevert”, geeft Stephan Vanhaverbeke aan.

Het ubeon samenwerkingsverband is met 40 experts actief in België en Nederland. Ze begeleiden dangelijks verschillende ondernemingen en leggen daarbij de nadruk op marktontwikkeling, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Begin oktover is Ubeon door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid erkend als dienstverlener voor de pijler advies. Hierdoor krijgen kleine en middelgrote ondernemingen de mogelijkheid om hun adviesfactuur, met een maximum van 5.000 euro, voor de helft te laten subsidiëren.

Deze erkenning kwam er dankzij het ubeon “Excellerate” programma,  een innovatief adviestraject voor KMO’s in een doorgroeifase. De combinatie van C-level ervaring in meerdere disciplines en een gestructureerde aanpak zorgen voor een snelle analyse en een oplossing op maat van een KMO.