Ubeon organiseert co-creatieavond rond duurzaam bouwen

244eeccAdviesbureau Ubeon Belgium,  dat opereert vanuit Oosterzele, is een samenwerkingsverband van zelfstandige coaches, consultants, trainers en interimmanagers. “Wij hanteren een integrale visie die voortvloeit uit de vaststelling dat mensen en organisaties door gebrek aan samenwerking en uitputting van beschikbare middelen tegen systemische limieten aanlopen”, zegt Marc Van den Steen (foto). “Deze limieten komen tot uiting in krimpende budgetten, hogere werkdruk, hardere concurrentie en verminderde toegang tot gemeenschappelijke resources.”

Ubeon maakt zich sterk dat het een aantal experts bijeenbrengt die de  systemische samenhang van mensen en organisaties begrijpen. “Ze ontwikkelen en implementeren integrale en systemisch oplossingen, rekening houdend met alle aspecten van de bedrijfsvoering. Onze klanten kunnen zo onvermoede bronnen aanboren in hun organisatie en markt. We merken dat dit uitzonderlijke resultaten oplevert”, geeft Marc Van den Steen aan.

Ubeon organiseert zelf ook regelmatig events en gespreksavonden om zo mensen bij elkaar te brengen en na te denken over welbepaalde thema’s. Dat gebeurt ook op donderdag 25 augustus. Vanaf 18u30 geven een aantal deskundigen hun kijk op actuele inzichten rond duurzaam bouwen en wonen en op de manier waarop bouwkundige, juridische en financiële vragen kunnen worden opgelost.

“Het is meer dan een gewone info- of debatavond”, zegt Marc Van den Steen nog. “Het is echt onze bedoeling om via dit soort events ook co-creatie tot stand te brengen tussen lokale ondernemers. Met een dergelijk event maken we duidelijk dat het wel degelijk mogelijk is om de stap te zetten van netwerken naar samenwerken.” Meer informatie op http://www.ubeon.com/woning-debat.