UGent organiseert postacademische vorming rond laagspanning

laagspanning-300x186De Universiteit Gent organiseert begin september een postacademische opleiding omtrent ontwerp en exploitatie van laagspanningsinstallaties.

Het dimensioneren van industriële elektrische installaties is immers een complex gebeuren. Niet enkel een continue verandering in technologie en exploitatie, maar ook een evoluerende regelgeving maakt het noodzakelijk om als ontwerper en/of uitbater de vereiste kennis te beheersen en bij te schaven. Deze cursus werd opgesteld om dergelijke kennis over te dragen.

In de eerste drie dagen ligt de focus volledig bij het dimensioneren van laagspanningsinstallaties. Het beveiligen van de installatie en haar gebruikers wordt hierin uitgebreid besproken en daarbij ligt de nadruk op de Belgische regelgeving. De laatste twee dagen worden gewijd aan het zoeken naar de oorsprong van harmonische vervuiling en de impact daarvan op de elektrische installatie. Daarbij staan de begrippen power quality en niet-lineaire verbruikers centraal.

De opleiding is bedoeld voor iedereen die op regelmatige basis in aanraking komt met het dimensioneren van laagspanningsinstallaties of hierrond een diepgaande kennis wenst te verwerven zoals ingenieurs, studiebureaus en facility managers.
Kennis van elektriciteit op een bachelor-niveau is aangewezen om de cursus op een efficiënte manier te kunnen volgen.

De cursus omvat 5 lesdagen en start op 6 september. De lesuren lopen tussen 13.30 u en 21u. Ze vinden plaats aan het Instituut voor Permanente Vorming te Zwijnaarde.
Voor prijzen, gedetailleerde informatie en inschrijvingen, kunt u terecht op
www.ivpv.ugent.be/laagspanning