De European Association for International Education heeft de Universiteit van Gent onderscheiden met de Institutional Award for Innovation in Internationalisation. Daarmee kan de UGent zich de meest innovatieve universiteit van Europa in internationalisering noemen.

UGent is reeds lange tijd actief op het internationale toneel. Zowel voor onderwijs als onderzoek worden immers al decennia lang tal van succesvolle internationaliseringsinitiatieven ontplooid, op alle niveaus van de instelling. “Net in het jaar waarin we zowel het 200-jarig bestaan van de universiteit als de dertigste verjaardag van het Erasmusprogramma vieren, worden we met deze prijs gelauwerd. We zijn enorm trots op deze mooie erkenning”, klinkt het.

Internationale samenwerking

Het meest zichtbare resultaat van de internationaliseringsinitiatieven zijn de meer dan 1.400 uitwisselingsstudenten die jaarlijks een studieverblijf aan de UGent doormaken. Met jaarlijks evenveel uitgaande uitwisselingsstudenten, ziet de UGent momenteel 22 procent van haar afgestudeerden een studieperiode in het buitenland doormaken. Het merendeel wordt financieel gesteund door het Erasmus+-programma.

Naast de Europese financiering werd in de afgelopen decennia ook zelf en via innovatieve initiatieven bijgedragen tot de ontwikkeling van de Europese hogeronderwijsruimte. “Een voortdurend streven naar kwaliteit in de internationale studie-ervaring en het versterken van de eigen onderwijskwaliteit door internationale samenwerking is daarbij steeds het uitgangspunt voor de universiteit”, luidt het. De universiteit doet dit steeds in nauwe samenwerking met partnerinstellingen van binnen Europa, maar ook ver daarbuiten.

De uitreiking van de award vindt in het Spaanse Sevilla plaats. Dat gebeurt op de conferentie van de European Association for International Education van 12 tot 15 september. Meer dan 5.000 deelnemers van over de hele wereld zullen de conferentie bijwonen.