UGent werkt mee aan kenniscentrum rond grondstoffenrecyclage

001recyclHet technologiebedrijf Umicore zal samen met de universiteiten KU Leuven, UGent,  Université de Liège (ULG), het technologiecentrum VITO en het Centre de Recherche Métallurgique (CRM) een kennis- en innovatiecentrum rond de recyclage van grondstoffen in ons land ontwikkelen. De Europese Commissie heeft bevestigd dat zij deze ambitieuze samenwerking, in een breder Europees consortium, mee zal ondersteunen door projecten van het centrum voor 25% te cofinancieren. Het innovatiecentrum zal op de campus van de KU Leuven worden ontwikkeld. Technologiefederatie Agoria hoopt dat ons land hiermee verder kan uitgroeien tot de hotspot in de wereld voor innovatie en economische activiteiten rond recyclage.

Ons land speelt met een bedrijf als Umicore reeds een vooraanstaande rol in de wereld op het vlak van recyclage. Bovendien zijn heel wat onderzoeksinstellingen zoals de universiteiten KU Leuven, UGent en de ULG erg bekend omwille van hun kennis rond grondstoffen. Deze partners hebben begin dit jaar daarom een project bij Het Europees Innovatie- en Technologie-instituut (EIT) ingediend rond de toegang tot grondstoffen. De Europese Commissie heeft nu bevestigd dat dit project op Europese steun kan rekenen.

Mogelijke onderzoeksprojecten kunnen gaan over het verbeteren van recyclage, de efficiëntie van productietechnieken, het bevorderen van primaire ontginning of bijvoorbeeld het verminderen van het gebruik van grondstoffen. Umicore en de universiteiten zijn hierrond al met heel wat projecten actief. Agoria ziet nog heel wat kansen voor de Belgische recyclage-industrie op het vlak van de ontwikkeling van nieuwe recyclagetechnologie voor kritieke moeilijk beschikbare materialen, vervangen van deze kritieke materialen en ook eco-design en design for recycling.

Marc Lambotte, CEO van Agoria: “We hopen dat het innovatiecentrum rond recyclage een bijkomende impuls geeft aan nieuwe economische activiteiten in België en de diverse al lopende initiatieven kan versterken. We roepen daarvoor ook de verschillende overheden in ons land op om pro-actiever in te spelen op Europese opportuniteiten. De toegang tot grondstoffen voor recyclage is van internationaal strategisch belang. Ons land kan hierin een erg belangrijke rol spelen.”