In het najaar wordt op de Noordzee een testproject gelanceerd waarbij een totaal andere vorm van energiewinning wordt uitgeprobeerd. Bedoeling is om energie op te wekken uit de golfslagen. Het gaat om een pilootproject waarbij de UGent een cruciale partner is. De Gentse Universiteit werkt in dit dossier samen met het Duitse bedrijf Nemos, dat speciale apparatuur heeft klaar staan om energie op te wekken uit zeegolven. Het principe is eenvoudig: hoe hoger en hoe steviger de golfslag, hoe meer energie er kan opgewekt worden.

Om een en ander op te volgen wordt door beide partners een platform op zee gebouwd. Het platform zal 500 meter buiten de kust, ter hoogte van Oostende, worden neergepoot. Researchers van de Gentse universiteit werken nu aan de bouw van een golfbak- zeg maar een bassin dat golven stimuleert- bij wijze van voorbereiding. Dit gebeurt in samenwerking met vorsers van het Oostende milieu technologie centrum Greenbridge.

De Noordzee wordt algemeen beschouwd als een ideaal testgebied voor deze nieuwe vorm van energie opwekking.