Unizo brengt makers van handgemaakte producten samen bij Timelab

fablabIn 2013 lanceerde UNIZO het HIB label (Handmade in Belgium). Dit label werd gecreëerd omdat de consument meer en meer zoekt naar authentieke, handgemaakte producten. Begrippen als ambachtelijk en artisanaal zijn in ons land echter niet wettelijk beschermd. UNIZO reikt het HIB-label enkel uit aan bedrijven die aan strikte voorwaarden voldoen. Zo krijgen consumenten de garantie dat ondernemers met het HIB-label authentieke, ambachtelijke en kwalitatieve producten aanbieden.

OP 10 september verzamelde UNIZO een aantal van deze bedrijven in Timelab in Gent voor een open atelier. Timelab is een coöperatieve werkplaats waar makers en bedenkers gebruik maken van collectieve infrastructuur zoals 3D-printers, lasersnijders en frezen. Wereldwijd ontstaan de jongste tijd dergelijke initiatieven waarbij makers samenkomen en samenwerken. Berlijn is in Europa in dit verband het grote voorbeeld, maar ook Gent laat zich, getuige dit initiatief van Unizo, niet onbetuigd.

Fablabs (fabrication laboratory) worden, als gedeelde ateliers, de werkplekken van de toekomst. Door het vrijuit delen van kennis worden bestaande expertises versterkt. UNIZO brengt de ambachtelijke bedrijven in deze omgeving samen om te kijken hoe zij hun bedrijf duurzaam en toekomstgericht kunnen uitbouwen. In het najaar zullen 2 pioniers van het HIB-label in Gent – edelsmid Ingrid Adriaenssens en kleermaker   Aravinda Rodenburg – met een groep ambachtelijke ondernemers uit het Gentse een traject opzetten waarbij ervaringen worden gedeeld om elkaar te versterken.