UNIZO: "Overheid kan meer doen om kmo's te helpen bij groei"

00000000groeiVier op tien kmo’s willen groeien, maar vindt dat niet evident. Een vijfde van de kmo’s gelooft dat groei noodzakelijk is om de onderneming te doen overleven. Omdat de huidige schaal te klein is om rendabel te kunnen zijn bijvoorbeeld of omdat de onderneming anders niet uit de kosten geraakt. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO bij zo’n 200 kleine en middelgrote bedrijven. Het niet vinden van geschikte medewerkers is voor 9 op 10 kmo’s een belangrijke drempel om te groeien. “De krapte op de arbeidsmarkt speelt de kleine en middelgrote ondernemingen parten”, zegt UNIZO.

De onderneming zelf heeft groei zeker voor een groot stuk in handen, maar ook de overheid kan groei faciliteren. De administratieve rompslomp afbouwen, eigen financieringen fiscaal stimuleren en opleidingen voor personeel ondersteunen stippen de respondenten aan als belangrijke stimulansen om te groeien.

Eén op vijf ondernemers geeft ook nadrukkelijk aan dat ze bewust niet willen groeien. Dat is niet verkeerd. “Groeien mag geen doel zijn op zich. Groeien doe je omdat je het wil, niet omdat het moet”, aldus UNIZO.

De definitie van groeien is voor elk bedrijf verschillend. Voor de meeste kmo’s staat groeien synoniem met meer omzet draaien of meer winst maken. Maar groei gaat ook over meer kwaliteit bieden of meer mensen tewerk stellen. Ook de manier waarop kmo’s groeien verschilt. Bijna 7 op 10 kmo’s vindt het verhogen van de efficiëntie en het drukken van kosten één van de drie belangrijkste strategieën om groei te realiseren. Niet onlogisch, vindt UNIZO, want “hoe kostenefficiënter kmo’s kunnen werken, hoe meer middelen ze kunnen spenderen aan investeringen die de groei van ondernemingen ondersteunen”.

Om de kmo-bedrijfsleiders te helpen om efficiënter te werken en de kosten beter te drukken, richtte de Gentse serie-ondernemer Chris Raman Groeiatelier op. “We organiseren verschillende workshops en events die ondernemers  helpen met concrete tips om weer de focus op groei te brengen”, zegt hij. “Want het mag dan zo zijn dat groei geen verplichting moet zijn, het is volgens mij wel de beste manier om het hoofd te bieden aan de snel veranderende economische context.”

Ondernemers konden de drie belangrijkste redenen aankruisen waarom een bedrijf groeit. Quasi alle respondenten (99%) wijzen daarbij op de belangrijke rol van de ondernemer zelf. Externe factoren zoals een gunstig economisch klimaat (65%) of één of meerdere opportuniteiten die zich op een bepaald moment voordoen en waar de ondernemer kan op inspelen (52%), zijn eveneens belangrijke redenen