OOST-VLAANDEREN – Unizo slaat de alarmbel. Voor het tiende jaar op rij stijgt de leegstand van handelspanden in de provincie. De ondernemersorganisatie wil nu een aantal maatregelen verwezenlijkt zien.

8,6 procent van de Oost-Vlaamse winkelpanden staat leeg. Oost-Vlaanderen doet het daarmee iets beter dan het Belgische gemiddelde van 10,1 procent, maar doet het wel slechter dan vorig jaar. De leegstand is het hoogst in de stadskern, waar 1 op 6 winkelpanden leegstaat. Unizo wil daarom een strenger vergunningenbeleid voor nieuwe, grootschalige winkelprojecten buiten de kern.

“Er is ook meer regionale afstemming nodig”, zegt Jos Vermeiren van Unizo Oost-Vlaanderen. “We pleiten voor een winkelplan per regio waar de planning van de winkelgebieden in haar geheel wordt bekeken en beslist. Zo kunnen individuele gemeenten geen initiatieven laten ontwikkelen zonder rekening te houden met het bovenlokale effect en het effect op buurgemeenten.”

Afbakening handelskern

Ook door de focus op zones te leggen, kan leegstand drastisch worden ingeperkt. Zo heeft naast Ronse ook Gent al belangrijke stappen gezet om haar kern te versterken. Daar werkt Unizo actief aan mee. Ook in andere regio’s wil de organisatie nu tot een regionaal afgestemd beleid komen.

“Met het nieuwe Integraal Detailhandelsplan, zetten we al een eerste belangrijke stap om de leegstand in te dijken”, aldus Jos Vermeiren. “Dit plan moet ervoor zorgen dat de lokale besturen in Zuid-Oost-Vlaanderen op een doordachte manier de handelskern in hun stad of gemeente een boost kunnen geven. We hopen dit plan op termijn over de hele provincie te kunnen uitrollen.”