Het UZ Leuven en UZ Gent gaan nauwer samenwerken. De twee grootste universitaire ziekenhuizen van het land sloten een raamakkoord om hun expertise te delen. De raamovereenkomst moet het gemakkelijker maken om in de toekomst samen te werken voor bepaalde disciplines.

Onderzoekers, artsen en andere zorgverleners of docenten kunnen dankzij een universitair netwerk kennis, middelen en expertise met elkaar delen. Zo hopen ze de best mogelijk zorg te bieden aan hun patiënten. Niet alleen het delen van expertise, ook een betere concentratie is in het belang van patiënten. Die hoeven niet te gaan shoppen naar de best mogelijke zorg. Ze kunnen er vertrouwen in hebben dat de ziekenhuizen onderling met elkaar afstemmen wat het beste is voor de patiënt. Daarnaast kunnen de twee ziekenhuizen ook afspraken maken over logistieke en administratieve samenwerking.

“Er is bijvoorbeeld al een intense samenwerking voor kinderurologie en andrologie”, zegt Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven. “Ook de permanente vorming voor ziekenhuismanagement, zorgbeleid.be, is een samenwerking tussen UZ Leuven en het UZ Gent. Het raamakkoord dat we sloten, maakt de weg vrij voor meer dergelijke samenwerkingsverbanden.” UZ Gent heeft het over een unieke stap. “Beide ziekenhuizen kijken er naar uit om hun samenwerking verder uit te bouwen”, stelt Eric Mortier, afgevaardigd bestuurder van UZ Gent. “De samenwerking versterkt onze missie om samen internationaal toonaangevend te blijven op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Het spreekt voor zich dat onze patiënten daar mee de vruchten van plukken.”