V4G klaar voor fusie- en overnamegolf in kmo-sector

45 - V4G - ChrisHoewel diverse financiers wel degelijk geïnteresseerd zijn om bedrijven over te nemen, zijn er volgens recent onderzoek elk jaar 2.300 ondernemingen die geen overnemer vinden. “Een jammere zaak”, vindt Chris Raman van het Gentse V4G dat zich profileert als één van de belangrijkste Belgische dealmakers voor fusies en overnames. “Maar”, zo zegt hij ook, “de fusie- en overnameactiviteit trekt wel degelijk aan, al krijgt dat naar mijn gevoel niet genoeg aandacht.”

Op 15 jaar tijd zijn er 9 procent meer 50-plussers als zelfstandige actief.  Dit heeft natuurlijk impact op het landschap van de ondernemingen.  Want hoe ouder de zelfstandige, hoe meer ondernemingen vroeg of laat op de overnamemarkt terechtkomen. “Er zijn in ons land ongeveer 14.000 “babyboomerbedrijven” met omzetten tussen de 2.500.000 euro en de 25 miljoen euro die de komende jaren voor overname in aanmerking komen”, weet Chris Raman. “Slechts 4 op de 10 van de 55-plussers is echter actief bezig met de overdracht van de onderneming.  Meestal denkt men maar aan een overname op het moment dat men een stapje terug wil zetten. Overname is nochtans een lang proces waar heel wat factoren meespelen en waarmee men best tijdig mee begint en waarbij begeleiding geen overbodige luxe is.”

Chris Raman maakt een onderscheid tussen twee soorten overnames. Enerzijds de strategische overnames die goed zijn voor twee derden van de fusie- en overnameactiviteit en anderzijds de buyouts.   Recente voorbeelden van buyouts zijn die van de Gentse hostingroep Intelligent door private equityspeler Waterland en van CLD, de grootste Waalse gamesdistributeur.  Recente voorbeelden van strategische overnames zijn die van de Belgisch-Amerikaanse startup Sunrise Calendar waar Microsoft 100 miljoen dollar voor veil had en van DD Distribution uit sint-Niklaas door de groep Excellent.

Chris Raman betreurt dat die fusie- en overnameactiviteit toch wat onder de radar blijft. “Elk positief signaal over ondernemerschap is immers meegenomen. Het is belangrijk om te benadrukken 77% van onze bedrijven familiebedrijven zijn en dat het voor onze welvaart van cruciaal belang is  dat ze blijven voortbestaan.  Met V4G zien we het als onze rol om ervoor te zorgen dat die bedrijven met andere eigenaars hun bestaan niet alleen kunnen voortzetten, maar ook voor nieuwe en frisse ideeën kunnen zorgen die de economie een nieuw elan geven.”

Fusies en overnames kunnen echter slechts lukken als goede funderingen zijn gelegd en daarom is een begeleiding voor overlaters en overnemers geen overbodige luxe. “Uiteraard speelt de waardering een belangrijk rol”, zegt Chris Raman nog. “Maar er moet ook gekeken worden naar andere factoren zoals de financieringsstructuur, de verzekeringen, de risico’s en de intellectuele eigendomsrechten. En bedrijven die niet begeleid worden, vergeten onvermijdelijk een aantal van die parameters goed in kaart te brengen. Vergeet ook niet dat elk bedrijf een specifieke levenscyclus heeft en dat het voor de overnemer van extreem groot belang is om te weten in welke fase van de cyclus het betrokken bedrijf zich bevindt.”

Bij het overlaten van familiebedrijven komen ook enorm veel emotionele argumenten kijken. “Ik heb al tientallen fusies en overnames begeleid en het torenhoge cliché dat ik over die emotionele aspecten een boek kan schrijven klopt als een bus”, zegt Chris Raman. “Familieruzies over zaken die voor derden een onbenulligheid zijn, het feit dat de stichter perse nog ergens een kantoor in het overgelaten bedrijf wil,…. Ik heb het allemaal meegemaakt.”

V4G put met een aantal specialisten onder leiding van Chris Raman uit die ervaring om alle bedrijven die voor een overname of fusie staan professioneel te begeleiden en alle valkuilen te vermijden.