Valorem fuseert met expertisekantoor Galtier

teamValorem Expertises, met kantoren in Brussel en Gent, heeft onder leiding van de zaakvoerders Frank Goetgebuer en Hendrik Roos, de jongste jaren een mooi groeiparcours afgelegd. Het bedrijf heeft twee  kernactiviteiten: waardebepaling van materiële vaste activa voor bedrijven en andere organisaties en het verlenen van bijstand bij materiële schade en bedrijfsschade.

“Bij sleutelmomenten als een herwaardering, een fusie en overname, een kredietaanvraag of verzekeringsdiscussies wil Valorem de klanten een juist inzicht verstrekken in de omvang, de aard en de waarde van hun materiële vaste activa”, zegt Frank Goetgebuer, “en bij rampspoed staan we als expert van de verzekerde klanten bij ten opzichte van derden om een snelle en optimale schadevergoeding tot stand te brengen.”

Aan die kernactiviteiten verandert er na de op donderdag 1 oktober aangekondigde fusie met het Brusselse expertisekantoor Galtier niets. “Met een veertigtal professionals die over heel wat expertise beschikken, blijft Galtier-Valorem Expertises, zoals de nieuwe groep heet,  klanten een kwaliteitsvolle waardebepaling  bieden, met een volledige rapportering gebaseerd op internationale normen”, klinkt het bij Frank Goetgebuer.