De prognoses die Van de Velde maakte bij het begin van de zomer zijn bewaarheid geworden. De omzet steeg maar de groepswinst daalde met 5,4 procent. De fabrikant van lingeriemerken als Marie Jo en PrimaDonna schrijft die winstdaling toe aan de investeringen om de verkoopmachine, die na 20 jaar begon te sputteren, zo snel mogelijk aan te zwengelen. Na een moeilijk 2016 wist het in de eerste zes maanden van het jaar de geconsolideerde omzet op vergelijkbare basis met 1,2 procent  op te krikken tot iets minder dan 117 miljoen euro. De omzet in de groothandel steeg met 1,6 procent, in de detailhandel zelfs met 3 procent. Vooral de PrimaDonna-badgoedcollectie blijft het goed doen en ook de nieuw geïntroduceerde sportcollectie blijkt bijzonder succesvol. De brutobedrijfswinst (rebitda) zakte met 6 procent tot 36,3 miljoen euro. Finaal bleef er toch een winst van 20 miljoen over. In de eerste zes maanden van 2016 was dat nog 21,2 miljoen euro.

Van de Velde probeert onder impuls van de nieuwe CEO Erwin Van Laethem de zaken positief om te draaien. Een grootscheeps investeringsplan moet daartoe bijdragen. De merken moeten beter gepositioneerd worden, de verkoopskanalen moeten anders aangepakt worden en de bevoorrading moet herbekeken worden. De moeilijkheden uit het recente verleden waren vooral toe te schrijven aan de slechte verkoop op de Amerikaanse markt.

Voor de rest van het jaar gaat het management uit van een status-quo in omzet.