GENT – De firma Van Marcke leverde de eerste maximodule en 131 aftakstations op de Rabotsite in Gent. Van Marcke heeft als toeleverancier voor de  bouw van sociale woningen iets bijzonders in gedachten als het gaat om het aspect energiezuinigheid.

In 2014 reeds werd een energieoptimalisatiestudie uitgevoerd door het gespecialiseerde bureau VK Engineering. Er werden achttien verschillende scenario’s uitgewerkt. Het meest gunstige scenario wordt nu toegepast bij het optrekken van de drie nieuwe gebouwen. Concreet betekent dit de installatie van een collectief verwarmingssysteem voor de drie gebouwen samen. Dit systeem wordt enerzijds aangesloten op het stadsnet en anderzijds op collectieve zonneboilers. De combinatie van dit verwarmingssysteem met een ventilatiesysteem D, zeer goede isolatie en zonwerend glas moet ervoor zorgen dat de bewoners hun energieverbruik sterk kunnen terugschroeven. De gebouwen zullen dan ook een K-peil van ±30 en een E-peil van ±<40 halen, wat eerder uitzonderlijk is.

Collectieve verwarming biedt een enorm potentieel, waar Van Marcke naar eigen zeggen al jaren in gelooft. Onder invloed van de Europese richtlijnen rond Ecodesign en het Ecolabel komt de klassieke gaswandketel sinds september 2015 onder druk te staan. Warmtepompen vormen een alternatief, maar zijn nog te duur om een groot deel van de markt over te nemen. Daarom gelooft Van Marcke in collectieve verwarming. Dat is niet alleen rendabeler, maar dikwijls ook goedkoper.

De stad Gent investeert mee in verschillende projecten van duurzame warmte en energie-efficiëntie. De Rabotsite werd daarom aangesloten op het verwarmingsnet van Gent. EDFLuminus stelt zijn expertise ter beschikking om deze projecten mee vorm te geven.