Vanaf nu volledig digitaal onkostenbeheer mogelijk

00000000000onkostennotaSteeds meer bedrijven digitaliseren het beheer van onkostennota’s van hun werknemers. Dankzij rulings van de Fod Financiën dan kat in België voortaan nu ook met de nodige rechtszekerheid.

Parkeertickets, restaurantrekeningen, taxibonnetjes,… Zeker voor werknemers die veel onderweg zijn, is het bijhouden en doorgeven van hun onkostenbewijzen een tijdrovende klus. Om nog te zwijgen van de medewerker op de boekhouding die alle papiertjes zorgvuldig moet nakijken en ingeven in het boekhoudsysteem.

De digitalisering van die papierwinkel kan flink wat tijdwinst en besparingen opleveren. Dat Belgische bedrijven er de voorbije jaren toch maar mondjesmaat in investeerden, had onder meer te maken met de rechtsonzekerheid rond digitale onkostennota’s. De fiscale wetgeving specifieerde immers niet of zo’n digitale bewijsstukken wel rechtsgeldig waren. Door de rulings van de Fod Financiën is die rechtszekerheid er nu wel. Met andere woorden: overshakelen op het digitale beheer van onkostennota’s hoeft geen kopzorgen meer te baren en kan voor forse tijdwinst zorgen.