Vandelanotte: "Slechts 7,5% belastingen op betaling via auteursrechten!"

0000000000barbaraBedrijven die op zoek zijn naar mogelijkheden om fiscaalvriendelijk te verlonen, bekijken best even de regelgeving rond de toekenning van auteursrechten. “Via auteursrechten kan een vennootschap haar bedrijfsleider of werknemers vergoeden voor een bedrag dat, tot een bepaalde grens, slechts onderworpen is aan een roerende voorheffing van 15%”, leggen Barbara Blomme (foto), Sven Loosvelt en Tine Peers van de financiële adviesgroep Vandelanotte, die in Oost-Vlaanderen kantoren heeft in Aalst, Deinze en Zele, uit.

Een werk dat het resultaat is van een creatieve activiteit, origineel is en uitgedrukt in een concrete vorm, wordt auteursrechtelijk beschermd. Denk bijvoorbeeld aan een tekst, een foto, een ontwerp, een computergame, enz… Het moet dus gaan om meer dan louter een idee of concept. De voorbeelden maken duidelijk dat auteursrechten niet enkel mogelijk zijn voor schrijvers of kunstenaars. “Ook bedrijfsleiders of werknemers van gewone professionele vennootschappen die vaak werken creëren die beschermd worden door de auteurswet, kunnen ook van het regime genieten”, heet het bij Vandelanotte. “Het toepassingsgebied van auteursrechten is een pak ruimer dan vaak wordt gedacht. Auteursrechtelijke bescherming ontstaat automatisch bij de creatie van een werk. In tegenstelling tot de industriële eigendomsrechten zoals het octrooirecht of het merkenrecht), zijn er geen bijkomende administratieve formaliteiten vereist om deze bescherming te genieten. Maar er moet wel steeds een goed onderbouwd dossier aan de basis liggen van de toekenning.”

Het auteursrecht kan het onderwerp uitmaken van een afstand of cessie (te vergelijken met een verkoop), een licentie of een concessie (kan vergeleken worden met een verhuur). Om van het fiscale gunstregime voor auteursrechten te kunnen genieten, moet er een cessie of concessie van de auteursrechten plaatsvinden. Concreet betekent dit dat de vermogensrechten op een werk geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een derde. Aan een doktersvennootschap wordt bijvoorbeeld het recht overgedragen om een door de dokter uitgewerkt seminarie (in de vorm van slides, foto’s, handleidingen, enz…) te vermenigvuldigen en eventueel te verspreiden.Vandelanotte wijst erop bedrijven te kunnen bijstaan om een dergelijke overeenkomst op te stellen. “Eerst wordt de haalbaarheid onderzocht”, zegt Barbara Blomme nog. “Vervolgens wordt een (con)cessieovereenkomst opgesteld die het mogelijk zal maken om het bewijs te leveren van het feit dat iemand de auteur is van een werk, van de datum waarop het werk werd gecreëerd en vooral van de vergoeding die de auteur ontvangt voor de (con)cessie van de auteursrechten op zijn werk. Het bedrag dat zal worden toegekend en de wijze waarop dit bedrag werd vastgesteld, moet uitvoerig worden uiteengezet. Het kan gaan om een percentage van de gerealiseerde omzet van de vennootschap of een bedrag in functie van de werkelijk geleverde prestaties van de auteur in kwestie.”

Concreet zal een bedrijfsleider die van zijn vennootschap bijvoorbeeld een auteursrecht ontvangt van 10.000 euro per jaar, hierop slechts 750 euro belastingen betalen. Netto blijft er dus 9.250 euro over, wat het effectief belastingpercentage op 7,5% brengt! In vergelijking met de hoge progressieve tarieven van de personenbelasting, die van toepassing zijn op bezoldigingen, kunnen hier dus belangrijke fiscale besparingen worden gerealiseerd.