Verbindend leiderschap zit in de lift

IMG_0007Op het Leerhof in Parike huist het coachingbedrijf Intentif, dat wordt geleid door Pascal De Veirman. Eind augustus was het ook het toneel voor de aftrap van het jaartraject “Leiderschap anno 2016” waaraan zeven CEO’s van kleine en middelgrote ondernemingen deelnemen.

“Meer en meer blijkt dat het gedachtengoed waarop Intentif gebouwd is, binnen de bedrijfswereld beantwoordt aan een toenemende nood”,zegt Pascal De Veirman.  “We hebben het geluk te leven in een tijd van verandering en groei, een overgangstijd die enorm veel kansen schept. Mensen verlangen naar verbinding en de terechte verwachting is dat leidinggevenden daar een faciliterende rol in spelen. , leiders dienen daar een faciliterende rol in te spelen. De maatschappij vraagt leiders die dat inzien en zich daarin bekwamen : leiders die niet alleen vertrouwen op hun sterk ontwikkelde verstand, maar ook hun andere zintuiglijke kanalen en talenten weten te ontwikkelen. En dat is waar het leiderschapstraject dat Intentif aanbiedt voor staat.”

Naast het jaartraject, waarover Intentif op 11 oktober een volgende infosessie organiseert, biedt het bedrijf ook andere programma’s aan om individuen en teams en organisaties te ondersteunen om meer verbinding te creëren.