GENT – Uit de recentste cijfers van Toerisme Oost-Vlaanderen blijkt dat het verblijfstoerisme in de provincie alsmaar meer aanslaat. De groei is zelfs spectaculair. Geen enkele provincie doet beter. Het succes is ook geen toeval.

Toerisme wordt een steeds belangrijker economische sector. Toerisme Oost-Vlaanderen bewijst dat nog eens met haar meest recente data. Het gaat nog om voorlopige cijfers (tot en met eind augustus), maar de trend is wel duidelijke merkbaar. Oost-Vlaanderen legt de sterkste groeicijfers van alle Vlaamse provincies voor. Door deze sterke groei overtreffen de aankomsten en overnachtingen in januari-augustus 2017 de cijfers van 2015 met respectievelijk 7 procent en 6 procent.Dit betekent ook 66.300 extra aankomsten (+9,9 procent) in vergelijking met 2016 en zelfs 174.900 meer overnachtingen (+12,7 procent) in vergelijking met 2016. Verheugend is zeker ook de vaststelling dat steeds meer buitenlanders de weg weten te vinden naar de steden met hun cultureel erfgoed of het groene platteland.

Campagne

Gedeputeerde-voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen Eddy Couckuyt is erg opgezet met de nieuwe cijfers. “Een B&B opstarten is de droom van veel mensen”, zegt Couckuyt. “Maar niet iedere dromer zet ook effectief de stap. Daarom maken wij er werk van om starters te informeren op maandelijkse ‘logiesconsults’. Dat zijn infosessies waar onze logiesconsulenten naast algemene informatie over procedures en wetgeving ook heel specifieke informatie aanreiken, op maat van het logies. Die persoonlijke aanpak trekt mensen vaak  over de streep om hun droom effectief te realiseren. Daar blijven we dus zeker in investeren, ook in 2018.”

In 2017 organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen tien maandelijkse logiesconsults, waarop ruim honderd logies aanwezig waren. Van de vijftien nieuwe uitbatingen die in 2017 in Oost-Vlaanderen werden opgestart, staan er acht in het logiesboek Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2018. Alle acht lieten zich informeren door de logiesconsulenten van Toerisme Oost-Vlaanderen.