De logistieke spelers Groep Heylen en Groep Verhelst gaan projecten ontwikkelen op de terreinen van Tech Lane Ghent Logistics op het Eiland Zwijnaarde. Beide bedrijven krijgen een langdurige concessie van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV. Op die manier kunnen ze volop inzetten op hoogwaardige logistieke ontwikkeling en grootschalige distributie van bouwmaterialen via het water.

Groep Heylen en Groep Verhelst werden weerhouden uit de aanvragen die volgden op de projectoproep van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in 2015. “Groep Heylen en Groep Verhelst benutten met hun komst naar Tech Lane Ghent Logistics de vele voordelen die de waterweg biedt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Voor de verdere uitwerking van het project de komende maanden zal ook een beroep worden gedaan op gerenommeerde architectenbureaus om de zone zowel functioneel als naar beeldkwaliteit verder vorm te geven.”

Groep Heylen, met historische wortels in de Antwerpse Kempen, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van semi-industriële en logistieke bouwprojecten in België en Nederland. Groep Verhelst is in België actief in handel en productie van bouwmaterialen en beton, infrastructuurwerken, asfalt, afbraak, recyclage, saneringen en internationale (haven)logistiek. Het heeft oog voor het milieuaspect en stelt op heden 750 personen te werk.

Het regionale bedrijventerrein in Gent gelegen tussen Ringvaart, Scheldekanaal en Oude Tij-arm van de Schelde, ook wel gekend als het ‘Eiland Zwijnaarde’, is één van de ontwikkelingen van Tech Lane Ghent. Het gebied is voorbehouden voor de ontwikkeling van watergebonden logistieke activiteiten (Tech Lane Ghent Logistics) en voor kennisbedrijvigheid (Tech Lane Ghent Science Park). Een slim, duurzaam en ecologisch uitgesproken logistieke kenniscampus wordt op deze plaats uitgebouwd. Het bedrijventerrein is niet alleen volledig omsloten door het water, maar wordt ook verder uitgebouwd en ontwikkeld met oog op het aanwezige water. Waterwegen en Zeekanaal NV is eigenaar van de terreinen ten noorden van E40, met een bruto oppervlakte van ongeveer 20 hectare.