Verkoop streekproducten Vlaamse Ardennen kan beter

0000000000vlaardDe Vlaamse Ardennen heeft een ruim en divers aanbod aan streek- en hoeveproducten. Hierdoor beschikt deze plattelandsregio over een sterk potentieel om streek- en hoeveproducten in de markt te plaatsen, maar de producenten zouden hun verkoopcijfers fors kunnen opkrikken met een doelgerichte marketing en een betere distributie. Dat blijkt uit een rapport van de Universiteit Gent.

Universiteit Gent ging, in opdracht van Leader Vlaamse Ardennen, na hoe deze streekproducenten hun marketing afstemmen op de troeven van de Vlaamse Ardennen. Uit de resultaten blijkt dat de producenten – ondanks de naambekendheid van de Vlaamse Ardennen – heel weinig gebruik maken van deze belangrijke troef bij de vermarkting en promotie van hun producten.

De marktanalyse en -strategie zijn vaak weinig uitgewerkt. Zo is de producent er van overtuigd dat het de traditie en geschiedenis van hun product is, die zorgt voor de verkoop. De consument geeft echter aan vooral de smaak en kwaliteit als voornaamste beoordelingscriteria te nemen. Een goede positionering van de streekproducten, kan duidelijk tot meer verkoop leiden.

Ook in de distributie van streekproducten zijn enkele ‘quick wins’ te realiseren. De producenten in de Vlaamse Ardennen verdelen hun producten hoofdzakelijk via een kleinschalige en lokale korte keten. Ze richten zich tot de directe verkoop of samenwerkingsvormen met bijvoorbeeld buurtwinkels.
Ook de horeca vormt een interessant maar onderbenut afzetkanaal.

“De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw (EROV) heeft daarom de streek- en hoeveproducenten op 10 februari in contact gebracht met Horeca Vlaamse Ardennen en de hotelschool Stella Matutina in Brakel”, zegt EROV-directeur Brecht Carels, “want dat zijn twee uitgelezen partners om streekproducten bij te introduceren.”