Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers en architecten

architect-perfectArchitecten, aannemers en overige dienstverleners in de bouwsector zullen een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering moeten aangaan. Dat staat in een wetsontwerp dat op 20 oktober op voorstel van economieminister Kris Peeters en van Willy Borsus, minster van middenstand, zelfstandigen en KMO’s werd goedgekeurd op de ministerraad van de federale regering.  .

Minister van Economie Kris Peeters: “Deze wet werkt de discriminatie weg tussen architecten en aannemers. De verzekering dekt de risico’s, en verbetert ook de positie van de bouwheer. Dit zal de bouwmarkt beter reguleren, en zo de consument beter beschermen.” Willy Borsus sluit zich daarbij aan: “Dit gaat om een vooruitgang én vereenvoudiging voor de consumenten,  die nu ook beter beschermd zullen zijn.”

De verzekering voor de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid voor aannemers en architecten wordt verplicht gemaakt. Deze verzekeringsverplichting geldt in dezelfde mate voor aannemers en architecten. Het onderscheid tussen architecten en aannemers wordt dus volledig weggewerkt.

Dit onderscheid werd reeds in 2007 vastgesteld door het Grondwettelijk Hof. Het Hof stelde toen vast dat, bij de aanvechting van de verzekering voor architecten niet de verzekering voor de architecten het probleem was, maar het uitblijven van een dergelijke verzekeringsplicht bij de overige bouwactoren. Dit wordt met dit wetsontwerp rechtgezet.

Naast het wegwerken van discriminatie, heeft deze wet eveneens tot doel om de bouwmarkt beter te reguleren en zo de consument beter te beschermen.

De verzekering is enkel van toepassing voor gebouwen die bestemd zijn voor bewoning. “Dit past in ons doel om de consument te beschermen”, aldus Kris Peeters. “Per schadegeval is een tegemoetkoming voorzien tot maximum 500.000 euro, afhankelijk van de waarde van het gebouw, ook als de waarde van het gebouw hoger is dan 500.000 euro. De verzekerden hebben de keuze uit een jaarpolis en een polis per project. Aannemers en overige dienstverleners mogen samen een polis afsluiten voor het geheel van de werken.”