Vijfde editie van SBS HR Summit op 4 oktober in Sint-Martens-Latem

steven-en-jens-van-mol-skillbuildersDe kloof tussen het aantal werklozen en het aantal vacatures blijft groot. SBS Skill Builders uit Aalst, een HR-bedrijf dat wordt geleid door de broers Jens en Steven Van Mol (foto), probeert daar iets aan te doen, onder meer door gerichte opleidingen om overal “de juiste man en vrouw op de juiste plaats te krijgen.”. Maar het bedrijf kijkt heel breed naar alle aspecten van HR en dankt onder meer daaraan zijn vrij stevige groei van de laatste jaren.

SBS Skill Builders heeft ook HR Road2 The Future ontwikkeld. Dit traject met een eigen 3D-filosofie van dialoog, duurzaamheid en diepgang wil HR-managers, academici en andere betrokken stakeholders een duurzaam platform aanbieden – in de vorm van verschillende initiatieven en events – om diepgaand met elkaar van gedachten te wisselen over de HR-uitdagingen van vandaag en morgen.

Welke HR-uitdagingen zijn prioritair in welke organisaties? Hoe kan men daarmee omgaan? Wat werkt en wat niet? Welke inzichten levert de onderzoekswereld aan om deze uitdagingen beter te begrijpen en doeltreffend aan te pakken? Welk kader schept de overheid opdat HR maximaal haar toegevoegde waarde kan leveren aan de strategische doelstellingen van het bedrijf of de organisatie? Het zijn enkele van de vragen die daarbij aan bod komen.

Daarrond worden dan lunchdebatten georganiseerd en één keer per jaar ook een HR Summit. De vijfde editie daarvan vindt op 4 oktober tussen 15 uur en 18 uur plaats in Sint-Martens-Latem.   De summit brengt een jaarlijkse tussentijdse analyse van de resultaten van de lopende SBS HR Bevraging en laat een aantal eminente sprekers aan het woord over een bepaald thema. Dit keer is dat “wendbaar, werkbaar en weerbaar werk”.  Op het programma staan toespraken van minister Philippe Muyters, professor Geert Van Hootegem, Claudia Poels van Telenet, Hilde Hames van SD Worx en Fons Leroy van de VDAB.

“Een bloeiende economie met solide fundamenten vereist dat we versterkt blijven inzetten op werkbare jobs en duurzame loopbanen, in een goede combinatie tussen werk en privé”, zegt Jens Van Mol. “In de verdere transformatie van de samenleving, onderweg naar een nieuwe economie, staan wendbare werknemers en ondernemers centraal binnen een kader dat loopbaanwendingen faciliteert en een arbeidsmarkt die sterk verandert moet werkgevers en werknemers meenemen in een cultuur van maatwerk en competentieversterkende aanpak.”