Vijftigplussers bieden grote meerwaarde

samenwerken-ontwerpers-aansprakelijkheid-assiver-2Uit de recent gepubliceerde USG Ingenieursbarometer 2014, met de resultaten van een bevraging bij meer dan 2.500 toekomstige ingenieurs en bedrijven die ingenieurs tewerkstellen, blijkt dat zes op de tien bedrijven het komende jaar meer ingenieurs willen aanwerven. Tegelijk blijkt uit de antwoorden van de ondernemingen ook dat zij het nog altijd moeilijk hebben om ingenieurs te vinden en 90% onder hen denkt ook dat dit zo zal blijven. “Het blijft voor veel ondernemingen inderdaad een hele klus om de juiste mensen te vinden,” zegt Eddy De Baets van het Gentse multidisciplinaire studie – en ingenieursbureau Mercor, die benadrukt dat ze daarbij wel vaak voorbijgaan aan de grote troeven die vijftigplussers te bieden hebben.

Ingenieurs moeilijk te vinden
Die vaststelling is niet nieuw. Vandaar dat diverse bureaus zich ondertussen hebben gespecialiseerd in het opsporen van ingenieurstalent om het vervolgens voor welbepaalde projecten bij de  ondernemingen te detacheren. Mercor, dat in 2006 is ontstaan, toen een team collega’s dat jarenlang had samengewerkt de krachten bundelde, mikt vooral op het ontwerpen en begeleiden van industriële projecten in diverse sectoren, zoals de chemie, de petrochemie, de voedingsnijverheid, de bouw, de textielsector, de metaalnijverheid, de machinebouw, de automobielsector en de farmacie.

15.000 potentiële kandidaten

“We hebben in onze databank ondertussen een 15.000 potentiële kandidaten die op dit moment voor het grootste deel wel vast in dienst zijn bij een bedrijf. Een aantal onder hen zijn echter projectwerkers, die ons op de hoogte brengen als het einde van hun project nadert, zodat wij weten dat ze beschikbaar zijn voor projecten bij onze klanten. Voor een dertigtal klanten zenden wij vandaag een 70-tal projectmedewerkers uit. De twee grootste groepen onder onze ‘pool’ zijn twintigers en vijftigplussers, want die hebben met hun ervaring en maturiteit heel wat te bieden. Ik heb de indruk dat ondernemingen dat niet altijd voldoende beseffen.”

Toenemende specialisatie

Door elke medewerker persoonlijk van nabij op te volgen, bekijkt Mercor, dat er prat op gaat als eerste projectbureau een VCA-certificaat te hebben behaald, of er bijkomende opleidingen nodig zijn voor de gedetacheerde medewerker, zodat hij ten volle aan de wensen van de klant kan beantwoorden.  De Baets is ervan overtuigd dat de detacheringsmarkt ook in de toekomst steeds belangrijker zal worden. “We gaan naar een steeds grotere specialisatie”, zegt hij. “En dat heeft zowel voor de organisaties als voor de medewerkers gevolgen. Organisaties willen voor specifieke projecten echte specialisten inzetten, en   medewerkers willen volop hun unieke talenten tot hun recht laten komen. Met onze bijna 10 jaar ervaring zijn we als studie- en ingenieursbureau perfect geplaatst om voor een goede match te zorgen. En in veel gevallen is dat dus een vijftigplusser.