Oost-Vlaanderen steekt tandje bij voor promotie economie

Geert 399Gisteren, op 17 september,  verwelkomde de provincie Oost-Vlaanderen de Vlaamse Economische Vertegenwoordigers, de technologie attachés en medewerkers van het hoofdbestuur van Flanders Investment &Trade (FIT). Het bezoek kaderde in de uitreiking van de Leeuw van de Export diezelfde avond in Gent, waarmee FIT de exportsuccessen van Vlaamse bedrijven bekroont. Voor dit bezoek werkte de Provincie een economisch dagprogramma uit waarbij de focus lag op vier speerpuntsectoren: biotechnologie, ICT, logistiek en nieuwe materialen.

De Provincie ondersteunt de internationalisering van het Oost-Vlaamse bedrijfsleven en zet in op het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Oost-Vlaanderen”, legde gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor economie en internationale samenwerking, uit. “Hiervoor wordt samengewerkt met Flanders Investment & Trade, onder andere in het kader van het recent opgerichte Acquisitieplatform Oost-Vlaanderen. Dit is één van de provinciale acquisitieplatformen die door FIT en het Agentschap Ondernemen (AO) zijn opgezet met de provinciale partners, met het oog op het verhogen van het aantal buitenlandse investeringen in Vlaanderen.

Het uitgewerkte dagprogramma met onder meer de voorstelling van de nieuwe brochure “Oost-Vlaanderen: Waar kennis werkt” waarin de toptroeven van de regio als kennisregio en logistieke topregio worden belicht, en een bezoek aan de ontwikkelingssite van de Deurganckdocksluis, de grootste zeesluis ter wereld die tegen 2016 operationeel zal zijn, had de bedoeling om  het inzicht van de Vlaamse Economische Vertegenwoordigers in de Oost-Vlaamse economie versterken,. “En dat moet hen uiteindelijk sterk helpen om de Oost-Vlaamse economie nog sterker te promoten in het buitenland”, besloot Versnick.