GENT – De uiteindelijke fusie tussen de haven van Gent en het Nederlandse Zeeland Seaports is weer een heel eind dichterbij. De Vlaamse Regering zette het licht op groen voor een omvorming van het Vlaamse Havendecreet.

De fusiegesprekken tussen het Vlaamse Havenbedrijf Gent en het Nederlandse Zeeland Seaports, dat de haven van Vlissingen en Terneuzen beheert, lopen reeds van november 2016. Sindsdien spreken de aandeelhouders zich over de fusieovereenkomst uit. Om die tot stand te brengen moet onder andere een Europese vennootschap worden opgericht. Die zou als holding boven de twee huidige havenbedrijven fungeren. Daar is wel een aanpassing van het Vlaamse Havendecreet voor nodig.

Groen licht

De Vlaamse Regering heeft de omvorming van het Vlaamse Havendecreet nu mogelijk gemaakt. “We willen de Haven van Gent alle kansen geven om verder te groeien en nog meer welvaart naar Vlaanderen te halen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Vlaanderen stimuleert havensamenwerking, in de eerste plaats tussen de Vlaamse havens onderling, maar ook met de Nederlandse havens. Havens die samenwerken staan immers sterker op de wereldmarkt en kunnen nog meer trafiek aantrekken.”

De stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en de Provincie Oost-Vlaanderen krijgen de mogelijkheid om deel uit te maken van de nieuwe Europese vennootschap. Die zal havenbestuurlijke taken uitvoeren, opgelegd door het Gentse Havenbedrijf. “Vlaanderen voorziet wel de nodige garanties voor toezicht door de Havencommissaris en een apart toezichtsorgaan.”

De komende maanden zullen de acht publieke aandeelhouders zich nog uitspreken over de fusie. De gemeente Zelzate gaf reeds haar goedkeuring.