Vleesverwerkingsbedrijf uit Brakel en boortorenbedrijf uit Zottegem over de kop

0000000000000vleesverwerking-belgie315Het aantal faillissementen daalde volgens marktinformatiebureau Graydon tijdens het eerste kwartaal 2015 met 4,33%. Je ou op het eerste gezicht denken dat het om een verheugend cijfer gaat. Maar niets is minder waar: in maart moesten immers  1.174 bedrijven de boeken neerleggen. Het gaat om een stijging met 6,6% ten opzichte van vorig jaar  en om het hoogste aantal ooit in maart.  De faillissementsgolf spaart ook onze provincie niet.

Alleen al vorige week gingen in Oost-Vlaanderen 50 bedrijven over de kop, waaronder bouwbedrijven, horeceazaken, installatiebedrijven, een vleesverwerekend bedrijf uit Brakel en – opvallend-  ook een bedrijf uit Zottegem dat actief is in de nichte van boortorens, die wordt getroffen door de lage olieprijzen.

“We klimmen voorzichtig uit het dal, maar de weg naar de top is nog lang”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Volgens de ondernemersorganisatie kunnen enkel een drastische loonlastenverlaging gekoppeld aan een adequaat betalingsachterstandsbeleid het verschil maken. Ze denkt voor dat laatste aan een maximaal vastgelegde betalingstermijn waar niet kan van afgeweken worden. UNIZO verwijst ook naar de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO). Te veel bedrijven vinden niet of te laat de weg naar WCO. Preventie is de sleutel om het tij te keren. UNIZO dringt ook aan op een grondige evaluatie en eventuele hervorming van de WCO. Die moet zich focussen op het verder terugdringen van misbruiken, en het zoeken naar een betere evenwicht tussen de rechten van de schuldenaar en die van de schuldeisers.

Ondernemershorizon is een begeleidingstraject van UNIZO voor ondernemers in moeilijkheden. Ondernemers kunnen instappen in een individueel begeleidingstraject dat leidt tot een herstelplan voor het bedrijf. Maar ook wie geen individueel traject wil volgen, kan bij UNIZO terecht voor heel wat praktische tips en adviezen om op eigen houtje het bedrijf stap voor stap weer op de juiste koers te krijgen. Het belangrijkste doel van Ondernemershorizon is om een faillissement te vermijden. Ook Dyzo begeleidt ondernemers in moeilijkheden. Daarnaast ondersteunen zij ook ondernemers na een faillissement. www.ondernemershorizon.be  en www.dyzo.be. Meer informatie op www.madeinoostvlaanderen.be/falingen