GENT – Studenten van de Vlerick School hebben de opdracht gekregen om de strategie en de cijfers van de GIMV tegen het daglicht te houden. Glenn Velle en Elynn Verhoeve namen spontaan de handschoen op.

Beide studenten volgen de richting Master in financieel management. De GIMV, 37 jaar oud, is een instituut in Vlaanderen en helpt veelbelovende bedrijven in hun strategie en hun financiële behoeften. In totaal beheert het een budget van zo’n 1,6 miljard euro en heeft het om en bij de 50 bedrijven in portfolio. Naast de hoofdzetel in Antwerpen, heeft de expert in venture capital ook nog bijhuizen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. De maatschappij wordt geleid door Koen Jonckheere en is een van de belangrijkste beursgenoteerde bedrijven van het land. De GIMV is actief in diverse sectoren: van gezondheidszorg over IT tot consument gerichte bedrijven.

Maar zoals elke organisatie heeft ook de GIMV wel eens nood aan een onbevangen blik van derden. Van Elynn Verhoeve en Glenn Velle wordt verwacht dat ze de dossiers bestuderen waarbij de GIMV een exit realiseerde. Ze moeten meer bepaald nagaan hoe en waar de echte toegevoegde waarde zich situeerde. Daarvoor zullen ze dus ook het hele parcours moeten bekijken, van de ‘blijde intrede’ tot de uitstap in een dossier.

De Vlerick School en de GIMV zijn bepaald geen onbekenden voor elkaar. De GIMV telt in zijn rangen heel wat Vlerick alumni.