Vluchtelingen aanwerven om knelpuntvacatures in te vullen?

000000000000000vluchtelAdvieskantoor Vandelanotte, dat in Oost-Vlaanderen kantoren heeft in Zele en Deinze, wijst er in een recente blog van Anneleen Wydooghe op dat de toestroom van vluchtelingen ook kansen biedt aan bedrijven die mogelijk deze mensen kunnen aanwerven om knelpuntberoepen in te vullen.  Uiteraard moet dan wel aan een aantal criteria voldaan zijn.

“Bedrijven mogen enkel mensen aanwerven die erkend zijn als asielzoeker”, zegt Anneleen Wydooghe. “En mensen met een vreemde nationaliteit mogen in België in principe enkel werken als ze een geldige verblijfsvergunning en een arbeidskaart hebben, al bestaat in sommige specfieke gevallen wel een vrijstelling van de arbeidskaart.”

Het is aan de werkgever om na te gaan of de potentiële werknemer over een verblijfsvergunning beschikt en om daar tijdens de duur van de tewerkstelling een kopie van te bewaren. Eventueel kan een werkgever asielzoekers ook op weg helpen naar die oranje kaar die de verblijfsgunning is en die moet worden overhandigd door het gemeentebestuur van de woonplaats.

“Werkgevers moeten de asielzoekers die ze willen aanwerven er ook op wijzen dat ze   arbeidskaart C moeten aanvragen. De asielzoeker krijgt deze arbeidskaart C echter pas na een wachtperiode van 6 maanden. De federale regering heeft een verkorting van de termijn van 6 maanden naar 4 maanden voorgesteld. De sociale partners zijn hiermee akkoord, maar het is nog niet bekend wanneer dit precies van kracht wordt.
Asielzoekers die door het  Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden erkend als vlucheling hebben geen arbeidskaart meer nodig.”

Vandalanotte volgt de regelgeving rond de asielzoekers goed op om bedrijven die plannen hebben om vluchtelingen aan werk te helpen accuraat te kunnen bijstaan.