Voka en essencia Vlaanderen gaan nauwer samenwerken

000000000000000000000000000Paul Kumpen (Voka)_Luc Delagaye (essenscia vlaanderen)Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, en essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, waarvan heel wat Oost-Vlaamse bedrijven lid zijn, hebben hun samenwerkingsovereenkomst hernieuwd met de uitdrukkelijke intentie om in de toekomst nog nauwer te gaan samenwerken. Beide werkgeversorganisaties willen hun specifieke expertise rond gemeenschappelijke beleidsthema’s op een structurele manier met elkaar delen en gezamenlijke standpunten communiceren. Met deze geïntegreerde aanpak streven ze naar een verdere optimalisatie van het werkgeverslandschap in Vlaanderen en België.

Voka werkt al jaren samen met 30 sectorfederaties, waaronder essenscia vlaanderen. Beide organisaties willen nu hun samenwerking uitdiepen, voornamelijk met betrekking tot regionale beleidsdomeinen als milieu, bepaalde energie- en klimaatthema’s, onderwijs, arbeidsmarkt, innovatie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en het Vlaams sociaal overleg. Dit moet de wederzijdse slagkracht vergroten en een efficiënt kader creëren voor succesvol ondernemen.

 We vertegenwoordigen heel wat gemeenschappelijke bedrijven en werken al constructief samen rond diverse thema’s. Zo organiseerden we vorig jaar in samenwerking met Voka het eerste Vlaams Milieuforum dat dit najaar een vervolg krijgt. Deze structurele samenwerking is dan ook een logische stap naar een hecht partnerschap, waarbij we optimaal gebruik maken van elkaars expertise en als federatie alle vrijheid behouden voor een sectorspecifieke aanpak. We zien deze krachtenbundeling als een mooie voorzet om ook de interprofessionele werkgeversorganisaties op Vlaams en federaal niveau, Voka en het VBO, nog meer te laten samenwerken”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen.

 Met deze samenwerking geven Voka en essenscia vlaanderen het goede voorbeeld om te komen tot een efficiënte en kostenbewuste werking van het werkgeverslandschap in Vlaanderen en België. Dat is in het belang van onze ondernemingen, de verantwoordelijke beleidsmakers en de sociale partners. We hopen dat andere sectorfederaties het voorbeeld van essenscia vlaanderen zullen volgen, zodat we met z’n allen de concurrentiekracht van onze bedrijven verder kunnen versterken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka vzw.

Het samenwerkingsakkoord krijgt ook de volle steun van Voka-voorzitter Paul Kumpen, essenscia-voorzitter Wouter De Geest en Luc Delagaye, voorzitter essenscia vlaanderen. “Wij zijn opgetogen met deze samenwerking en zijn ervan overtuigd dat dit een win-winsituatie is voor beide partijen.”