Voka: Stakingsbereidheid bij Oost-Vlaamse bedrijven was beperkt

storaDe staking tegen het regeerakkoord heeft vandaag het openbare leven in Oost-Vlaanderen in de war gestuurd. Toch was de hinder voor het bedrijfsleven zeker niet algemeen. Uit een Voka-bevraging bleek dat in 70% van de bedrijven de toegang tot de gebouwen niet werd gehinderd. 81% van bedrijven gaf aan dat helemaal geen of ten hoogste 10% van de medewerkers aan de acties hebben deelgenomen.  De klemtoon van de acties lag blijkbaar op grotere ondernemingen en in bepaalde zones. Voka vat het als volgt samen: “De stakingsbereidheid is minder groot dan de bonden willen doen geloven. Dit belet niet dat een minderheid er in slaagt de economie behoorlijke schade toe te brengen en het imago van onze vaak  internationaal opererende bedrijven naar beneden te halen.”

Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen stuurde een enquête uit naar zijn leden om de impact van de actiedag te peilen. Bij kmo’s was er nagenoeg geen probleem om toegang tot het bedrijf te krijgen: 79% (tot 50 werknemers) tot 88% (minder dan 10 werknemers) van deze ondernemingen verklaarden geen hinder te ondervinden. Grotere ondernemingen ondervonden meer problemen: zowat 4 op 10 maakte gewag van een versperde toegang.

De haven van Gent bleek grotendeels verlamd. Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen: “ Wij stelden met eigen ogen vast dat vooral havenarbeiders actie voerden. Men kan zich de vraag stellen of deze mensen met het algemeen belang bezig zijn dan wel met de geprivilegieerde belangen van één beroepsgroep.” Nog in het Gentse was er ernstige hinder aan de Meulestedebrug en aan de Ottergemse Steenweg Zuid.

Chris De Hollander, voorzitter van Voka Oost-Vlaanderen en CEO Stora Enso: “Ons bedrijf draait als normaal. Er stonden wel actievoerders aan de poorten die hun ongenoegen uitten maar werkwilligen werden niet gehinderd om de fabriek te betreden. Zo hoort het.”

De voorzitter van Voka Oost-Vlaanderen ergert zich aan de lichtzinnigheid waarmee het stakingswapen wordt gehanteerd. “Het is alsof men een dief wil klissen door de ruiten van het politiekantoor in te gooien. Men voert actie tegen de regeerakkoorden maar de enige die onmiddellijk hinder en schade ondervindt zijn bedrijven. Wie ongerust is over de toekomst voor zichzelf en voor zijn kinderen moet vooral niet de ondernemingen het leven zuur maken. Zij alleen immers zorgen voor de welvaart van onze bevolking.”

Voka-medewerkers namen deze ochtend poolshoogte in de diverse regio’s van de provincie: in Aalst was het bedrijventerrein Erembodegem 3 afgesloten. Voka informeerde de lokale overheid  die al eerder te kennen had gegeven geen geblokkeerde wegen te zullen dulden. Aalst Noord was vrij toegankelijk; wel stonden piketten opgesteld aan grotere ondernemingen.

In het Meetjesland werden geen problemen gemeld, evenmin op het grote bedrijventerrein De Prijkels te Deinze. In Oudenaarde waren de bedrijventerreinen op De Bruwaan en Coupure afgezet. In de regio Dendermonde werd vooral het bedrijventerrein van Zele geviseerd. Op Vantegem in Wetteren werden geen problemen gemeld.

Twee bedrijven op drie nam geen specifieke maatregelen op voorhand om het effect van een mogelijke staking te neutraliseren. In 20% van de bedrijven werd thuiswerken vandaag toegestaan (29% in de dienstensector)  en in 11% mochten de werknemers vanuit een andere locatie aan de slag gaan.

Verder meldden bedrijfsleiders voorspelbare hinder als ‘medewerkers te laat of niet op het werk’ (in 26% van de bedrijven), ‘medewerkers moeten thuis blijven’ (11%), ‘problemen met toelevering’ (38%), ‘stilleggen van de dienstverlening of productie’ (22%).