GENT – Op voorstel van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor onroerend erfgoed, kent de Vlaamse Regering een erfgoedpremie van 10,8 miljoen toe aan het Feestlokaal Vooruit. De restauratiewerken lopen over vier jaar.

Het kunstencentrum Vooruit krijgt elk jaar meer dan 250.000 bezoekers over de vloer. Dit zorgt echter ook voor een bepaalde druk -lees veroudering- op de sowieso al honderd jaar oude installaties. De restauratiewerken zijn noodzakelijk voor de instandhouding van het gebouw en zullen ook bijdragen aan een verbeterde circulatie en toegankelijkheid. Daarnaast zijn er ook nieuwe ingrepen gepland om de museumgang en de Majolicazaal optimaal toegankelijk te maken. “Het Feestlokaal Vooruit is een cultuuricoon met een internationale uitstraling”, aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois. “Met deze restauratie laten we dit voormalig volkshuis schitteren als toonaangevend voorbeeld van een zinvolle herbestemming van een beschermd monument.”

De uitvoeringswerken zullen vijf fasen doorlopen, waarbij tussen 2019 en 2023 jaarlijks een erfgoedpremie wordt toegekend met een totaal van 10,8 miljoen. Tijdens de werken zal het kunstencentrum openblijven en zullen de restauratiewerken de evenementen niet hinderen. In overleg met de architect en de aannemer en in samenwerking met de stedelijke dienst Monumentenzorg, worden er ook werf rondleidingen gepland gedurende de restauratiewerkzaamheden.

Internationale uitstraling

Geert Bourgeois motiveert de beslissing om geld vrij te maken met de vaststelling dat Vooruit niet alleen een erkende Vlaamse kunstinstelling is, maar ook een die de laatste decennia uitgroeide tot een toonaangevende cultuurinstelling op nationaal en internationaal vlak. “Met deze erfgoedpremie investeert de Vlaamse regering in een van onze culturele topambassadeurs en in een van de belangrijkste relicten van voormalige volkshuizen in Vlaanderen”, aldus de minister-president. “Met de restauratie verzekeren we het voortbestaan van deze art nouveau parel voor toekomstige generaties.”