Franky Devos wordt de nieuwe algemeen coördinator van cultuurcentrum Vooruit. De 47-jarige Devos, momenteel algemeen directeur bij kunstencentrum BUDA in Kortrijk, volgt Stefaan De Ruyck op die onlangs startte als hoofd van de School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hij sluit zich in principe na de zomer aan bij het coördinatieteam van Vooruit dat de dagelijkse leiding in handen heeft. Vooruit is momenteel toe aan een grondige herbezinning die moet leiden naar een nieuwe organisatie en structuur.

De uit West-Vlaanderen afkomstige Franky Devos is een man van vele oorlogen en een manager die tekent voor dieptewerk in de cultuursector. Hij werkte in het verleden onder meer voor Cultuurnet Vlaanderen en het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam. Sinds 2007 is hij algemeen directeur van kunstencentrum BUDA in Kortrijk. Met een enthousiaste ploeg bouwde hij het Buda-eiland uit tot een internationaal gerespecteerde residentieplaats voor ruim 60 theater- en dansgezelschappen per jaar en een filmhuis met een dagelijkse programmering van niet-commerciële films. Devos zette vanuit Kortrijk ook sterk in op de culturele samenwerking met Wallonië en Noord-Frankrijk wat onder meer leidde tot het populaire grensoverschrijdende kunstenfestival Next. Sinds 2012 coördineert Franky Devos ook het netwerk van partners uit onderwijs, cultuur, bedrijfswereld en overheid voor de programmering van de Budafabriek. Hij ontwikkelde een werking die de verbinding tussen deze maatschappelijke domeinen centraal stelt en projecten realiseert die kunstenaars, wetenschappers, ondernemers, studenten en actieve burgers samenbrengt, hands-on laat samenwerken en processen en resultaten deelt met een divers publiek.

Franky Devos zweert naar eigen zeggen dus bij een cross sectorale aanpak. “Het is uitdagend dat ook Vooruit dit ernstig bevraagt en moed toont om die bevraging als leidraad te nemen voor de hertekening van de eigen organisatie.” Ook voor Paul Teerlinck, voorzitter van de raad van bestuur moet Vooruit in de eerste plaats een open platform zijn met een rijk en divers netwerk van artiesten, organisaties en bezoekers. In afwachting van de komst van Franky Devos neemt Veerle De Waele de taak van waarnemend algemeen directeur van Vooruit op zich.