Vorige week veertien Oost-Vlaamse bedrijven failliet

BankruptBusinessManTerwijl de wereld met argusogen naar de niet-aflatende vluchtelingenstroom kijkt en terwijl de grenscontroles, waarvan iedereen dacht dat ze voorgoed tot het verleden behoorden, weer terugkeren, hebben bedrijfsleiders ook heel andere zorgen dan zich te bekommeren om de enorme menselijke tragedies.

Het blijft immers in nogal wat sectoren moeilijk om in tijden van disruptie en onzekerheid genoeg klanten te overtuigen, de concurrentie voor te blijven of om te gaan met de inhaligheid van de fiscus, die grote multinationals veel meer ongemoeid laat dan kleinere bedrijven.

Het aantal faillissementen mag volgens specialist Graydon tijdens de zomermaanden juli en augustus dan nog afgenomen zijn met 14%, toch blijven de faillissementscijfers hoog.  Tijdens de eerste acht maanden van 2015 waren er in totaal 6.998 faillissementsuitspraken. Dat is een daling met 1,3% tegenover vorig jaar. Voorts blijkt dat het jobverlies als gevolg van een faillissement 13% lager ligt dan vorig jaar. Dat is misschien enigszins bemoedigend, maar het valt af te wachten hoe een en ander verder evolueert. Graydon verwacht immers ook dat de daling van het aantal faillissementen tijdens de zomermaanden deels te wijten is aan het zomerreces bij diverse rechtbanken en dat de faillissementscijfers in september weer hoger zullen liggen.

Afgelopen week legden veertien Oost-Vlaamse bedrijven de boeken neer waaronder een dierenspeciaalzaak uit Zingem, een elektriciteitsbedrijf uit Ninove en bouwfirma’s uit Zele en Hamme.  De volledige lijst vindt u op www.madeinoostvlaanderen.be/falingen.