Wat betekent robotica de komende tien jaar voor uw bedrijf ?

123robotRobotica is een sleuteltechnologie voor de komende 10 jaar. In een recent rapport van euRobotics worden de strategische ontwikkelingen van technologieën en markten in deze sector beschreven, wordt de geboekte vooruitgang geïdentificeerd en worden de R&D-doelstellingen op middellange en lange termijn geanalyseerd.

De robotica is in staat om zowel het beroeps- als het privéleven ingrijpend te veranderen door handelingen in de praktijk te wijzigen, door de veiligheid en de efficiëntie te verhogen, een betere service te bieden en werkgelegenheid te creëren. De impact van de robotica zal in de toekomst nog toenemen, en interacties tussen mens en robot zullen alsmaar belangrijker worden.

Aangezien de robotica een invloed heeft op verschillende sectoren, werden experts in alle betrokken vakgebieden ondervraagd.

Deze roadmap wordt tijdens de volledige looptijd van Horizon 2020 geactualiseerd om prioritaire veranderingen voor Europa inzake robotica, technologische vernieuwing en marktevoluties te reflecteren. In het document wordt een gedetailleerde analyse gegeven van de ontwikkelingen in en toepassingen van de robotica. Er werd rekening gehouden met verschillende invalshoeken: technologieën, markten, business, de vereiste academische infrastructuur voor een reële innovatie in Europa. Het document is een referentie voor zowel experts als leken op het gebied van robotica die op zoek zijn naar informatiebronnen. In deze roadmap kan iedereen zijn marktsector en de daarin gebruikte toepassingen identificeren en vaststellen wat de robotica voor hem kan betekenen, zowel vandaag als in de toekomst. Meer info op : http://www.eu-robotics.net