Wat brengt 2015 (3)? "Bedrijven moeten kijken naar de context"

0001bolandIn de vorige twee afleveringen hielden we de trendverwachtingan van Adjiedj Bakas tegen het licht. In deze aflevering geven we het woord aan zijn collega Christine Boland, ook al een Nederlandse die heel wat naam en faam heeft verworven en in Amsterdam al dertig jaar het trendwatchingbureau leidt dat haar naam draagt.  Zij benadrukt dat ondernemingen meer dan ooit bewust moeten zijn van hun eigen identiteit en van de context waarin ze zich bewegen.

“Niemand kan ontkennen”, zegt ze “dat vandaag de dag alle parameters gelaagd, dynamisch en variabel zijn. Als persoon kunnen we op meerdere niveaus en kanalen tegelijkertijd aanwezig zijn. Virtueel of analoog, echt of als avatar, mentaal of fysiek, technologisch of humaan of in een mengvorm daarvan. Daarnaast krijgt de wereld er steeds meer dimensies bij: beeldschermen leggen een laag over de realiteit heen en geven toegang tot extra informatie. Dat maakt het extreem moeilijk om je positie te definiëren en richting te bepalen. Daarom is het hebben van een context essentieel. Context als betekenisgever, bestaansrecht, relevantiefilter en als afbakening.”

Organisaties moeten in een steeds complexere omgeving en dynamiek op zoek naar een evenwiht. Dat vereist volgens Boland dat ze zich ook permanent afvragen of  ze nog op de koers zitten die ze als kompasnaald hebben vooropgezet.

“Om als mens”, zegt Boland, “of merk of organisatie antwoorden te vinden op de nieuwe vragen –  zoals “moeten we robots voor de klas zetten nu dat ook technisch mogelijjk is?” – wordt het belangrijker dan ooit om te weten wat je eigen betekenis en context is. Waar je voor staat en waar je op weg naar toe bent. Vanuit welk perspectief, in welk tempo en in welke mate je dat wilt doel bereiken. En hoe past dat doel in het grotere geheel. Het wordt de kunst om tegelijkertijd in te zoomen én uit te zoomen. Te vertrouwen op de eigen kracht en zodanig vloeibaar te worden dat de organisatie mee beweegt met de dynamiek.”