Wat doet de wereldeconomie in 2016?

brender2012062609200387Voor elke ondernemer is het in toenemende van belang om ook de macro-economische ontwikkelingen in het oog te houden, aangezien de globalisering ervoor zorgt dat alles met elkaar verbonden is. De koers van de dollar of de manier waarop de Chinese economie evolueert kunnen ook voor Oost-Vlaamse bedrijven van belang zijn. Daarom is het interessant om de visie van Anton Brender en Florcence Pisani van fondsenbeheerder Candriam even tegen het licht te houden.

Ze wijzen in de eerste plaats op de vertraging van de economische activiteit in de groeilanden. “China en andere groeilanden hebben jarenlang de binnenlandse vraag aangewakkerd door geld lenen aan te moedigen. Maar nu de groei vertraagt, krijgen deze landen het moeilijk” zegt Anton Brender, Chief Economist van Candriam.

“De groeilanden lijken in 2016 alweer een woelig jaar tegemoet te gaan. Ze proberen op te schuiven van een exportmodel naar een economie waarin de binnenlandse vraag als groeimotor fungeert. Die overgang naar een nieuw groeimodel verloopt moeizaam. De huishoudelijke consumptie en investeringen stimuleren met goedkoop krediet lijkt niet langer het gewenste effect te hebben.  De groei vertraagt en de ongerustheid over de aflossing van al die schulden neemt toe. Sommige landen, zoals Brazilië, hebben ook fel te lijden onder de instorting van de grondstoffenprijzen. De groeivertraging in de opkomende landen heeft een effect op de wereldeconomie dat ook door onze bedrijven wordt gevoeld. Maar de daling van de energieprijzen is anderzijds wel een goede zaak om de consumptiebestedingen een duwtje in de rug te geven terwijl de goedkope euro een steuntje in de rug betekent voor de export.”

Terwijl de economie in de ontwikkelde landen schoorvoetend herstelt, zullen de groeilanden volgens Candriam op de wereldwijde groei blijven wegen. Candriam verwacht dat de wereldeconomie blijft groeien met 3,5%, zoals ze al sinds 2012 doet.

Florence Pisani, economist bij Candriam zegt dat het herstel in West-Europa ook bescheiden zal blijven.   Zonder geopolitieke stoorzenders stijgt de economische groei in de eurozone volgens haar wellicht tot bijna 2,0% in 2016. Voor dit jaar verwacht ze 1,5%.

“De historisch lage rente en de gedaalde olieprijzen hebben de binnenlandse vraag opgepookt en bijgedragen tot een daling van de werkloosheid. Recente uitlatingen van voorzitter van de Europese Centrale Bank Mario Draghi – dat bijkomende maatregelen nodig kunnen zijn om de groei in de eurozone te stimuleren – verzwakten de euro en geven de uitvoer uit de regio een duwtje in de rug” , aldus Florence Pisani.

Beide economen van Candriam merken ook op dat migratie naar Europa de groei in de eurozone volgend jaar tot 0,2 à 0,3 procentpunt kan verhogen, omdat Duitsland en andere landen moeten investeren in de opvang van de enorme toestroom en omdat investeringen net als consumptie de economische groei ondersteunen.