Het Agentschap Wegen en Verkeer is van start gegaan met de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalter. Op donderdag 2 en vrijdag 3 maart gaat de oprit van de E40 richting kust dicht, net als de rechterrijstrook richting kust. Om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken, wordt de oprit pas na de ochtendspits afgesloten en worden de werken tijdens de krokusvakantie uitgevoerd. Het verkeer met bestemming kust moet de oprit richting Gent nemen, de E40 volgen tot in Nevele en daar keren.

Ook de werken aan de tunnel in Balgerhoeke onder de E34 in Eeklo duren voort. De aannemer is gestart met de noordelijke helft van de tunnel, de zuidelijke helft is klaar. Het verkeer op de N49 behoudt per rijrichting één rijstrook. Tegen mei moet de verharding van de E34 bovenop de tunnel klaar zijn voor gebruik, en zijn er opnieuw twee rijstroken in elke richting beschikbaar. De N455 ter hoogte van de N49 blijft aan beide zijden afgesloten. De tunnel kadert in de ombouw van de N49 naar een autosnelweg.

In het kader van de bouw van de Parkbosbruggen zal de afrit van de R4 naar De Pintelaan vanaf 1 maart volledig worden afgesloten. Tot eind augustus zal er daar geen verkeer mogelijk zijn. De oprit naar de R4 blijft wel beschikbaar. De omleiding om de De Pintelaan alsnog te bereiken is voorzien via de afrit N60 naar Zwijnaarde en Oudenaarde. De parkbosbruggen zijn twee fiets- en wandelbruggen die over de Ringvaart, R4 en E40 komen te liggen. Op die manier zal er een veilige route ontstaan voor fietsers en voetgangers die normaal gezien gebruik maken van de N43 of de N60 om zich te verplaatsen.