Wie zal uw vermogen beheren als u dat niet meer kunt?

0000000000000000000000000000ccOndernemen is vooruitzien en goed rekening houden met alle mogelijke risico’s. Hebt  u er bijvoorbeeld al eens bij stilgestaan wie uw vermogen zal beheren wanneer u daar plots niet meer toe in staat bent?

Als u als bedrijfsleider ernstig ziek wordt of een operatie moet ondergaan met een ernstig risico op hersenschade zal uw vermogen geblokkeerd worden en is het niet langer mogelijk om aan successieplanning te doen. Bovendien kan dan ook de werking van uw vennootschap in gevaar komen.

“Omdat dergelijke situaties in de praktijk vaker voorkomen dan ondernemers denken, kan de zorgvolmacht een uitweg bieden”, zegt Carolien Christiaens (foto) van het financiële dienstverleningsbedrijf Vandelanotte, dat in Oost-Vlaanderen kantoren heeft in Aalst, Deinze en Zele. “Dankzij de zorgvolmacht worden de door de ondernemer of bedrijfsleider  geplande handelingen, op het ogenblik dat wilsonbekwaamheid optreedt, verder uitgevoerd door de vertrouwenspersoon die zij hebben aangewezen.”

Concreet komt het erop neer dat bedrijfsleiders één of meerdere personen kunnen aanstellen die ze vertrouwen. Deze vertrouwenspersonen kunnen dan bepaalde handelingen stellen in naam van de bedrijfsleider, zonder dat de rechter moet tussenkomen.

“Bedrijfsleiders bepalen zelf aan wie ze de volmacht geven”, zegt Carolien  Christiaens nog. “Daarnaast kiezen ze ook welke goederen de lasthebber mag beheren. Zo bepalen ze of bepaalde schenkingen gedaan mogen worden vanuit hun vermogen en of hun woning verkocht mag worden. Ze kunnen ook bepalen wanneer de volmacht ingaat. De volmacht kan steeds herroepen of aangepast worden als zich gewijzigde omstandigheden zouden voordoen.”