Windmolens Luminus kunnen bedrijven veel voordelen opleveren

Bluminusegin maart werd de 100ste windmolen van Luminus officieel ingehuldigd door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. De windmolen in de haven van Gent heeft een bijzondere symbolische waarde.

De 100ste windturbine van Luminus werd al eind 2015 gebouwd op de site van het Kluizendok in de haven van Gent. “De windmolen vertegenwoordigt het belang dat we hechten aan windenergie, en staat symbool voor een groene en betrouwbare oplossing om op doeltreffende wijze de strijd aan te gaan met de klimaatverandering”, zegt Sophie Tahir van de marketingafdeling van Luminus.

Sinds de bouw van de 100ste windmolen bleef Luminus uiteraard niet stilzitten. Ondertussen zijn er al 114 windmolens in België.

In haar toespraak tijdens de inhuldiging benadrukte minister Schauvliege het belang van hernieuwbare energie: “Vanuit Vlaanderen is een inhaalbeweging nodig om onze doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie te realiseren tegen 2020. Met elke nieuwe windmolen neemt ons aandeel aan hernieuwbare energie toe. Elke bijkomende windturbine is met andere woorden een stap in de goede richting.”

Alle Belgische Luminus-windmolens samen hebben een capaciteit van 254 MW, wat overeenkomt met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van maar liefst 141.000 gezinnen. Tussen 2015 en 2018 investeert Luminus opnieuw 600 miljoen euro, voornamelijk in hernieuwbare energie en energiediensten.  

Luminus bouwt ook windmolens op parkeerterreinen of op opslagterreinen van industriële klanten. Ze verliezen bijna geen ruimte aangezien men kan parkeren of goederen opslaan tot aan de voet van de turbine. Zo verbruiken ze 100% hernieuwbare energie die rechtstreeks op hun site geproduceerd wordt.Uiteraard kan dit ook voor Oost-Vlaamse bedrijven interessant zijn.