Diederik Samsom heeft de resultaten van zijn onderzoek naar de sanering van de failliete fosforfabriek Thermphos in Vlissingen bekend gemaakt. Het dossier is van belang voor de fusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent. Het is een opschortende voorwaarde om tot een fusie te komen.

Samsom is door het Nederlandse kabinet aangesteld om over de veiligstelling en de sanering advies te verstrekken. Het terrein en de gebouwen van Thermphos zijn met fosforresten en licht radioactief materiaal vervuild.

Het advies is dat zowel het Nederlandse Rijk, de provincie Zeeland als Zeeland Seaports elk 27,7 miljoen euro voor hun rekening zouden nemen. Dit gezamenlijke bedrag van 83 miljoen euro is beduidend lager dan eerdere, hogere, ingeschatte bedragen.

Van belang voor fusie

Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent zijn tevreden met de constructieve houding, de snelle werkwijze en de duidelijkheid van het voorstel van Samsom. Hiermee kennen het Nederlandse Rijk en de aandeelhouders van Zeeland Seaports (provincie Zeeland en de gemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen) immers de bijdragen van de veiligstelling en de sanering.

Het inzicht in de financiële gevolgen van de saneringsoperatie kan van belang zijn voor de voorgenomen fusie tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent. Gezien de omvang van de bijdrage zullen beide havenbedrijven zich beraden over de resultaten van het onderzoek en constructieve gesprekken voeren over hoe daar mee om te gaan in het kader van de voorgenomen fusie.