Zelfstandigen zijn vertrouwen in pensioenstelsel kwijt

aaaaaaGepensioneerdeZelfstandigen lijken het vertrouwen in het wettelijke pensioenstelsel helemaal kwijt: 57% van de ondernemers wil niet meer bijdragen in de grote socialezekerheidspot en verkiest nog enkel voor zichzelf te sparen. Hoofdredenen van de vertrouwensbreuk: te laag bevonden bedragen van het wettelijke pensioen, een wantrouwen tegenover het voortbestaan van het huidige systeem, en ook een gebrek aan transparantie en kennis om zich een geruststellend pensioenplan te kunnen samenstellen. Wat de pensioenleeftijd betreft, willen de ondernemers de overstap op een geleidelijke manier maken en sturen. Dat blijkt uit een enquête van Partena Professional bij 1612 zelfstandigen en 226 boekhouders en accountants.

Belgische zelfstandigen gaan ervan uit dat “om je pensioen veilig te stellen, je er zelf voor moet sparen”. De belangrijkste reden hiervoor is dat 96% het wettelijk pensioen voor zelfstandigen te laag vindt. “Niet verwonderlijk aangezien het gemiddeld nettopensioen voor zelfstandigen slechts 600 à 800 euro bedraagt,” voegt Marc Ertveldt van Partena Professional, dat zijn hoofdkantoor heeft in Gent, toe.

Amper 11% vindt dit bedrag voldoende om uit de armoede te blijven, en slechts 2% denkt hiermee zijn levensstijl te kunnen behouden. Bovendien heeft 82% van de ondernemers geen vertrouwen in het voortbestaan van het huidige systeem. “De vergrijzing van de bevolking zet de financiering van het systeem zwaar onder druk, zodat slechts 1 op de 10 optimistisch gestemd is over de toekomst ervan”, legt Marc Ertveldt uit.

Pensioenen blijven een veelbesproken onderwerp, zeker nu de nieuwe regering de intentie heeft om de pensioensleeftijd te verhogen. En hoewel 3 op de 4 ondernemers in België erkennen dat langer werken nodig is om het huidige systeem verder te financieren, zullen ze toch langer moeten werken dan dat ze zelf willen: de helft wil met pensioen gaan voor zijn 65ste, maar de effectieve pensioensleeftijd zal bij de meerderheid (63%) tussen 65 en 69 liggen. 1 op de 10 verwacht zelfs te moeten werken tot na 70 jaar, heel wat langer dan de wettelijke pensioensleeftijd.

Omdat de inkomstenkloof groot is, willen Belgische ondernemers de overstap naar het pensioen zelf sturen. De grote meerderheid (78%) zal geleidelijk stoppen met werken, door nog een tijdje deeltijds verder te werken. Meer dan de helft wil ook bijverdienen als gepensioneerde om het financieel comfortabeler te hebben (66%) of om het wettelijke pensioen aan te vullen (55%). En 1 op de 2 zelfstandigen do

Vandaag bereiden 4 op de 5 zelfstandigen zich financieel voor op hun pensioen. Het Vrij Aanvullend Pensioen en het individueel fiscaal sparen (zoals pensioensparen of een individuele levensverzekering) zijn de meest populaire regelingen voor aanvullend pensioen bij zelfstandigen: 2 op de 3 drie maken er gebruik van. Van andere regelingen, zoals individuele beleggingen en pensioentoezeggingen, maakt slechts 1 op de 4 gebruik.

et dat omdat hij of zij professioneel actief wil blijven (49%).