Zeven creatieve businessideeën tijdens Gentse startupweekend

123startupweekendAfgelopen weekend vond in de kantoren van iMinds de tweede editie plaats van Ghent Startupweekend, de 54 uur durende happening die deelnemers in staat stelt om een businessidee uit te werken. Initiatiefnemer Luis Frederico is bijzonder verheugd over het feit dat heel wat jonge ondernemers de weg naar het event vonden en op de proppen kwamen met bijzonder creatieve ideeën, die ook goed werden begeleid door de diverse mentors, en die wellicht de basis zullen leggen voor nieuwe ondenemingen. “We willen alle deelnemers, coaches, en juryleden van harte danken voor hun enthousiasme”, zegt hij. “Ook de deelnemers die zelf geen idee voorstelden, bewezen met hun inzet in de teams waarin ze terechtkwamen hun zin voor ondenemerschap en hun creativiteit.”

Hoewel het competitie-element niet het belangrijkste is van een startupweekend, duidde de jury uit de ideeën waarrond zeven verschillende teams aan de slag gingen toch winnaars aan die de prijzen – coaching, een mand streekproducten, media-aanwezigheid – in ontvangst mochten nemen.

De eerste plaats ging naar een  idee dat voorlopig de naam First Save meekreeg en een netwerk wil zijn voor respondenten om mensen in nood te helpen. De jury, met daarin onder meer ondernemers zoals Rita Verreydt, Benoit Dubrulle en Pieterjan Bouten, vond dat de eerste slide van de presentatie van dit team al meteen heel duidelijk aangaf waar het probleem zich situeert, maar was vooral onder de indruk van de demo met de oplossing. De tweede plaats ging naar een peer-to-peerplatform voor het uitlenen van boeken. Aan dit idee ontbrak volgens de juryleden alleen nog een overtuigend verdienmodel. De derde plaats was voor het team dat onder de naam ERS een platform heeft gebouwd voor rekruteerders om gemakkelijk kandidaten te screenen. “Van dit idee”, zegt Luis Frederico, “vond de jury dat het niet steunt op de noodzaak om veel mensen te doen inschrijven op een website. Als de jonge ondernemers één klant vinden die hun product koopt – en daar zijn ze wellicht al in geslaagd – dan kan hun teintje vertrokken zijn.”

De vier andere teams vielen buiten de officiële prijzen, maar dat betekent allersminst dat hun ideeën minder waardevol zijn. Hun ideeën draaiden rond het ontwikkelen van snelle en gezonde voeding voor studenten, het opzetten van een website om kunstwerken te verkopen, het opzetten van een datingplatform dat gekoppeld is aan fundraising voor een goed doel en het ontwikkelen van een systeem om vergaderingen efficiënter te laten verlopen via “the internet of things”.  “Ook daaruit zullen mogelijk zeker bedrijven groeien”, zegt Luis Frederico nog. “Het belangrijkste is dat we erin geslaagd zijn om jonge en creatieve ondernemers samen te brengen en hen van elkaar en van gevestigde namen uit de ondernemingswereld te doen leren.”