ZUID-OOST-VLAANDEREN – In Zottegem hebben Solva, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, Unizo en de Provincie Oost-Vlaanderen hun integraal detailhandelsplan voorgesteld. Dat plan richt zich op de gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen.

Concreet bieden de vier partners een economische, ruimtelijke en vastgoedanalyse aan de Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten. Die analyses gebeuren in wisselwerking tussen de lokale overheid en de handelaars. Na een totaalanalyse worden op maat van de gemeente een beleidsvisie en strategisch actieplan voor detailhandel opgemaakt. Dat moet de basis vormen voor een sterk detailhandelsbeleid en de lokale handelaars wapenen tegen onder andere e-commerce en grotere winkelketens.

Voor de stad Zottegem en de gemeente Herzele is reeds een integraal detailhandelsplan opgemaakt. Voortaan kunnen nu ook alle andere Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten op aanvraag bij één van de vier partners een inclusief en efficiënt detailhandelsplan bestellen.

Provinciale ondersteuning

De Provincie Oost-Vlaanderen zet in op kernversterking in de gemeenten, een complementair selectief aanbodbeleid in de periferie en een clustering van grootschalige detailhandel in duidelijk afgebakende zones.

“In de producten die de Provincie Oost-Vlaanderen aanbiedt ter ondersteuning van de gemeenten, focussen we op analyse, kennisdeling, financiële ondersteuning en advies op maat. Door afstemming en samenwerking met andere partijen, slagen we erin om de gemeentebesturen uit Zuid-Oost-Vlaanderen op de best mogelijke manier te adviseren voor een vernieuwend detailhandelsbeleid”, legt gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor middenstand en EROV, uit.