Dertien buurgemeenten engageren zich, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, streekintercommunale SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Het gaat om Maarkedal, Brakel, Zwalm, Lierde, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Lede, Erpe-Mere, Haaltert en Denderleeuw en de steden Ronse, Zottegem en Geraardsbergen. Met Zuid-Oost-Vlaanderen klimaatgezond willen zij de CO2-uitstoot op het volledige grondgebied tegen 2030 met 40 procent verminderen ten opzichte van 2011. De samenwerking werd vastgelegd met de ondertekening van het Europese Burgemeestersconvenant.

De dertien gemeenten werken gezamenlijk aan een ambitieus actieplan voor een klimaatgezonde regio. “Omwille van de gelijkaardige uitdagingen en opportuniteiten van de gemeenten, zal intergemeentelijk samenwerken doeltreffender zijn dan afzonderlijk gelijkaardige acties en plannen uitwerken”, zegt Ilse Uyttersprot, voorzitter van SOLVA. Naast het terugdringen van CO2-uitstoot, nemen de gemeenten ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals erosie, wateroverlast of verdroging, zo veel mogelijk te verzachten.

Uit een meting van VITO blijkt dat in het referentiejaar 2011 in de dertien gemeenten samen 959.000 ton CO2 werd uitgestoten. Daarvan is 42 procent afkomstig van woningen, 34 procent is te wijten aan transport, 12,5 procent aan diensten en handel, 8,5 procent aan industrie en 3 procent aan landbouw. Om de regio minder energie-afhankelijk te maken, gaan de gemeenten nog meer inzetten op energie-efficiëntie en investeringen in hernieuwbare energie. Zoveel mogelijk inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers zullen daarbij betrokken worden. Dit kadert in het streven van de Provincie Oost-Vlaanderen om tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatbestendig te worden.