SBM doet wat met uw professionele bagage

Want SBM is dé specialist in bedrijfsgerichte training, coaching en advies. SBM is de partner in talent- en competentieontwikkeling van kmo’s, grote bedrijven en (internationale) organisaties.

VOOR, MET & IN BEDRIJVEN
SBM is nauw verbonden met het bedrijfsleven en het ondernemerschap. Dankzij onze klare kijk op de actuele noden en legendarische flexibiliteit, bieden we zeer klant- en resultaatgerichte diensten. We zijn gerenommeerd voor onze tailormade oplossingen. SBM brengt op diverse manieren bedrijfsgerichte kennis en skills bij:

Open kalender trainingen
In onze SBM campussen organiseren we open trainingen. Iedereen kan zich hiervoor inschrijven. Onze opleidingskalender heeft een uitgebreide keuze met opleidingen in alle disciplines en alle functieniveaus, van uitvoerend medewerker tot manager.

In company
SBM is een unieke aanbieder van ‘in company’ training & coaching. Samen met onze klanten detecteren we de specifieke noden. Vervolgens zorgen we voor gerichte trainingsprogramma’s in de bedrijven zelf. À la carte, aangepast aan de specifieke behoeftes van elke onderneming.

 

EEN BREDE WAAIER AAN LEERFORMULES

Advies & consult
Wij delen graag onze expertise met onze klanten. We screenen, analyseren en adviseren.

HR services
De juiste man/vrouw met de juiste competenties op de juiste plaats? Blijvend leren? SBM biedt support bij de selectie van nieuw talent en het opstellen van opleidingsprogramma’s voor uw huidige en toekomstige medewerkers.

Lerende netwerken
Regionaal slaan bedrijven en SBM de handen in elkaar om samen opleidingsprogramma’s op te stellen. De opleidingen zijn niet noodzakelijk functiegebonden en kunnen voor de medewerker zowel beroepshalve als privé een verrijking zijn.

Clubformules, seminaries, studiedagen, events…
KENNISDOMEINEN
Kennis, vaardigheden, attitudes… SBM is een partner voor uw competentiemanagement.

Management
leidinggeven, projectmanagement, lean management, marketing & sales, financieel beleid, inkoop, kwaliteit & hygiëne, logistiek & transport, onderhoud & productie, HRM, veiligheid, milieu…

Informatica
professional IT, eindgebruiker, grafisch & audiovisueel, social media en web…

Taal
talenkennis, schriftelijke & mondelinge communicatie…

Techniek
industriële en residentiële technieken, veiligheid, materiaalbewerking, technische screening & omscholingstrajecten…

Meer informatie vindt U op www.sbmopleidingen.be