“We zijn meer dan een sociaal secretariaat”

Ruim 75 jaar al zet Group S zijn ken nis en ervaring inzake personeelszaken in voor bedrijven in het ganse land. De hr-dienstverlener startte in 1939 op vraag van de bouw, maar is vandaag in alle sectoren actief. Gonzales Stubbe bestuurt de groep vijftien jaar en legt uit waarin zijn organisatie van andere spelers op de markt verschilt.

Gonzales Stubbe, gedelegeerd bestuurder Group S: “Op papier zijn onze diensten inderdaad vergelijkbaar met die van andere sociaal secretariaten. Wat ons anders maakt, is dat we meer doen dan uitvoeren. We willen dat bedrijven onze mensen zien als hun sociale raadgevers. Daarom leiden we hen niet alleen juridisch-administratief op, we reiken ook psychologische tools aan. We leren hen luisteren, zodat ze met de bedrijven in dialoog kunnen gaan. Dat vinden we belangrijk. En we brengen technieken aan om conflicten te ontmijnen. Dat is nodig om werkgevers in moeilijke situaties te kunnen adviseren en bij te staan. Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens dat een werkgever bij ons komt uitrazen als een werknemer te hard tegen de schenen heeft geschopt. Het is aan ons om hem te kalmeren, zodat hij geen verkeerde beslissingen neemt. Stel dat hij de man of vrouw in kwestie in een vlaag van woede onterecht ontslaat, dan kan dat in de rechtbank op een fikse schadevergoeding uitdraaien. We zien het als onze taak om werkgevers voor dergelijke scenario’s te behoeden.”

Wat als een bedrijf in het buitenland actief is en aan de plaatselijke wetgeving moet voldoen? Hebben jullie daar een antwoord op?

Gonzales Stubbe: “In zo goed als alle Europese landen staan we in contact met juristen die op de hoogte zijn van de lokale regels. Zo kunnen we bedrijven ook daar ondersteunen. In Frankrijk hebben we sinds tien jaar een eigen kantoor.”

De regels rond sociale zekerheid, kinderbijslag… durven al eens te veranderen. Hoe blijven jullie bij?

Gonzales Stubbe: “We hebben een team van dertig juristen in huis die de veranderingen op de voet volgen. Ze pluizen uit wat de maatregelen voor de verschillende sectoren betekenen en geven de info aan de dossierbeheerders door. Via onze interne kanalen gaat dat heel vlug. We organiseren ook continu juridische opleidingen zodat iedereen up-to-date is.”

“Voor ons ligt daar inderdaad de grootste uitdaging. Met de nieuwe staatshervorming wordt de regelgeving er niet eenvoudiger op. Voor de verschillende regio’s duiken er in tal van materies meer en meer aparte regels op. Zo kan je een werknemer niet meer zomaar van Antwerpen naar Luik muteren. Het brengt juridisch-administratief verschillende problemen met zich mee. Gelukkig hebben we altijd heel sterk in ons informaticasysteem geïnvesteerd. Het laat ons toe om heel flexibel op al die aanpassingen te reageren.”

Jullie activiteiten gaan heel breed: van arbeidsovereenkomsten opstellen, over payroll en outplacement voorzien, tot sociale verkiezingen organiseren. Soms gaat het zelfs verder dan zuiver sociale dienstverlening.

Gonzales Stubbe: “Klopt, we hebben bijvoorbeeld een dienst die de salarisschalen en –spanningen analyseert, zodat werkgevers hun medewerkers correct kunnen verlonen en niet op frustraties stoten. En sinds kort kunnen bedrijven ook bij ons terecht om na te gaan op welke premies inzake bevordering van de werkgelegenheid ze recht hebben.”

Recent openden jullie een kantoor in Gent. Dat maakt dat Group S in Oost-Vlaanderen nu drie vestigingen heeft.Gebouw-GS--batiment-GS_75dpi_20160604

Gonzales Stubbe: “Ons hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, maar daarnaast hebben we verspreid over heel België 32 lokale kantoren. Die geven onderdak aan bijna duizend werknemers. We voelden dat er nood was aan een extra kantoor in Gent, om zo nog dichter bij onze cliënten te zitten.”